Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Opetustarjonta lv. 2010-2011

tekijä: kati_komulainen — Viimeisin muutos maanantai 20. kesäkuuta 2011, 09.18

Ilmoittaudu opintoihin verkkolomakkeella!

Terassi

Opiskelua tukevat kurssit
Tiedonlähteet ja tiedonhaku -verkkokurssi 3 op

Humanistinen tiedekunta

Introduction to Intercultural Communication 5 op
Journalistiikan perusopinnot 25 op UUTUUS!
Kirjallisuuden perusopinnot 30 op UUTUUS!
Musiikkiterapian perusopinnot 30 op UUTUUS!
Musiikkitiede: Suomen taidemusiikki 3 op
Puheviestinnän perusopinnot 25 op UUTUUS!


Informaatioteknologian tiedekunta

Tietotekniikan perusopinnot 25 op: UUTUUS!
Tietokone ja tietoverkot työvälineenä 3 op
Ohjelmointi 1, 6 op
Tietoverkot 3 op
Ohjelmointi 2, 8 op
Ihminen ja tietojärjestelmä 3 op

Käyttöjärjestelmät 4 op
Henkilökohtaisen tiedonhallinnan perusteet 3 op UUTUUS!
Tietotekniikan aineopintojakso:
Tietoturva 3 op
Tietoliikenneprotokollat 3 op


Kasvatustieteiden tiedekunta

Ammatillinen kasvu 3 op UUTUUS!
Aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 op: Kokkola ja Vaasa
Aikuiskasvatustieteen aineopinnot 38 op
Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op
Erityispedagogiikan peruskurssi 5 op
Erityispedagogiikan aineopinnot 35 op
Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 op:
Kokkola ja Vaasa
Kasvatustieteen aineopinnot 38 op
Nuorisotutkimuksen perusopinnot 25 op
Tiedonlähteet ja tiedonhaku -verkkokurssi 3 op


Kieli- ja viestintäopinnot

* Yleistä tietoa kieli- ja viestintäopinnoista

Academic Reading 3 op
Academic Reading -kurssin korvaava koe:
- kasvatustieteet 2 op
- yhteiskuntatieteet ja psykologia 3 op
Akademisk svenska/skriftlig, muntlig 3 op
Interdisciplinary Communication Skills 3 op
Kielenhuollon kurssi (itseopiskelukurssina) 3 op
Kirjoituskurssi (itseopiskelukurssina) 3 op
Kirjoitusviestinnän perusteet 3 op
Ohjausviestintä 3 op UUTUUS!
Tutkimusviestinnän verkkokurssi 3 op


Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Lääketieteelliseen valmentavia opintoja (27 op):
Biokemian, solubiologian ja molekyylibiologian perusteet 6 op 
Kemian perusteet 1 (yleinen kemia) 5 op 
Kemian perusteet 4 (orgaaninen kemia) 7 op 
Ihmisen fysiologia 5 op 
Genetiikan perusteet 4 op (uusi opintojakso)
Matematiikan perusopinnot 25 op
SPSS-kurssi 2 op
Tilastomenetelmien peruskurssi 6 op


Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Argumentaation ja retoriikan perusteet 4 op
Filosofian perusopinnot 25 op UUTUUS!
Psykologian perusopinnot 25 op
Psykologian aineopinnot 36 op
Sosiaalityön perusopinnot 25 op
Sosiaalityön aineopinnot 60 op
Sosiologian perusopinnot 25 op
Tieteellisen toiminnan perusteet 3 op

Jaa |
Pikalinkit

Ilmoittautuminen opintoihin

Opintotarjonta

Optima

Proma -opintojärjestelmä

Löydä meidät facebookista!

Facebook

Opiskelijalle

Opiskelijaportaali