Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Opintotarjonta 2013-2014

tekijä: Pia Päiväniemi Viimeisin muutos torstai 28. elokuuta 2014, 11.27

Lukuvuosi 2013_2014

 

Ilmoittaudu Sinäkin!

HUMANISTISET AINEET
Introduction to Intercultural Communication 5 op
Viestintä ja vaikuttaminen 5 op

INFORMAATIOTEKNOLOGISET AINEET
Tietotekniikan perusopinnot 25 op
Perusopintojen opintojaksot:
- Tietokone ja tietoverkot työvälineenä 2-4 op
- Ohjelmointi 1 6 op
- Tietoverkot 3-5 op
- Ohjelmointi 2 8 op
- Opetusteknologia 3 op
Tietotekniikan aineopintojen opintojaksot:
- Algoritmit 1 4 op
- Algoritmit 2 4 op
- Automaatit ja kieliopit 5 op

KASVATUSTIETEELLISET AINEET
Aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 op, Kokkola ja Vaasa
Aikuiskasvatustieteen aineopinnot 38 op
Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op
Erityispedagogiikan aineopinnot 35 op
Erityispedagogiikan peruskurssi 5 op
Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 op, Kokkola ja Vaasa
Kasvatustieteen aineopinnot 38 op
Nuorisotutkimuksen perusopinnot 25 op
Varhaiskasvatustieteen perusopinnot 25 op

KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT
* Yleistä tietoa kieli- ja viestintäopinnoista
Academic Reading
3 op
Academic Reading -kurssin korvaava koe:
- kasvatustieteet 2 op
- yhteiskuntatieteet ja psykologia 3 op
Akademisk svenska / skriftlig, muntlig 3 op
Interdisciplinary Communication Skills 3 op
Kielenhuollon kurssi (itseopiskelukurssina) 3 op
Kirjoitusviestinnän perusteet 3 op
Tutkimusviestinnän verkkokurssi 3 op

MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLISET AINEET
Lääketieteelliseen valmentavia opintoja 16 op
- Biokemian, solubiologian ja molekyylibiologian perusteet 6 op
- Ihmisen fysiologia 5 op
- Kemian perusteet 1 5 op
Matematiikan perusopinnot 25 op
SPSS -kurssi 2 op
SPSS- verkkokurssi 2 op
Tilastomenetelmien peruskurssi 6 op

YHTEISKUNTATIETEELLISET AINEET
Hyvä elämä ja etiikka 5 op
Psykologian perusopinnot 25 op
Psykologian aineopinnot 35 op
Sosiaali- ja psykogerontologian opintokokonaisuus 25 op
Sosiaalitieteiden perusopinnot 25 op (sosiaalityö)
Sosiaalityön aineopinnot 60 op
Tieteellisen toiminnan perusteet 3 op
Tieteenteoriaa yhteiskuntatieteilijöille 5 op

Jaa |
kuuluu seuraaviin kategorioihin:
Pikalinkit

Ilmoittautuminen opintoihin

Opintotarjonta

Optima

Proma -opintojärjestelmä

Löydä meidät facebookista!

Facebook

Opiskelijalle

Opiskelijaportaali