Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Kasvatustieteen aineopinnot

tekijä: Julia Varila Viimeisin muutos torstai 30. marraskuuta 2017, 14.38


Kiinnostavatko opetus-, ohjaus-, koulutus- tai henkilöstötehtävät? Onko tavoitteenasi kasvatustieteellinen tutkinto?

Kasvatustieteen aineopinnoissa perehdytään syvemmin perusopinnoista tuttuihin sisältöihin. Opinnot käsittelevät ajankohtaisia teemoja, kuten elinikäistä oppimista ja ohjausta, oppimisen yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutuksellisuutta sekä muuttuvan yhteiskunnan, koulun ja perheiden haasteita. Opinnoissa yhdistetään tieteellistä ja kokemuksellista näkökulmaa, lisäksi yksilölliset painotukset ovat mahdollisia.

Opiskelu onnistuu etänä ja omassa aikataulussa.

Edeltävät opinnot:
kasvatustieteen ja/tai aikuiskasvatustieteen, varhaiskasvatustieteen, kasvatustieteen pedagogiset perusopinnot/approbatur -opintokokonaisuus (15 ov/25 op) hyvin tiedoin suoritettuna.
jakson ”KTKA2020 Tieteellisen tiedon rakentuminen: Määrälliset tutkimusmenetelmät, 5 op” edeltävänä suorituksena vaaditaan kurssin ”KTKO105 Johdatus tilastolliseen tutkimukseen, 2 op” (tai sitä vastaavien opintojen)  suorittamista.

Ilmoittaudu mukaan kasvatustieteen aineopintoihin, tervetuloa!

Lisätietoja löydät Opintopolusta.

Jaa |
Pikalinkit

Ilmoittautuminen opintoihin

Opintotarjonta

Optima

Proma -opintojärjestelmä

Löydä meidät facebookista!

Facebook

Opiskelijalle

Opiskelijaportaali