Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

HYVY002 Aikuisopiskelijan akateeminen opiskelukyky, 2 op

tekijä: Pia Päiväniemi Viimeisin muutos torstai 12. lokakuuta 2017, 14.24

Verkkokurssi yliopisto-opintojen tueksi

Aikuisopiskelijan akateeminen opiskelukyky -verkkokurssi vahvistaa opiskelukykyäsi ja -hyvinvointiasi. Kurssilla käsitellään aikuisopiskelijan tyypillisiä opiskeluhaasteita. Saat ohjausta mm. opiskelutaitoihin ja opintojen suunnitteluun, luottamusta opinnoissa onnistumiseen ja pääset vaihtamaan ajatuksia ja kokemuksia muiden opiskelijoiden kanssa.

 • Kurssi suoritetaan kokonaan verkossa etäopiskellen paikkakunnasta riippumatta.
 • Opintojakso hyväksi luetaan yleisopintoihin tai vapaavalintaisiin opintoihin Jyväskylän yliopiston tutkinnoissa.
 • Kurssi sopii erityisesti avoimen yliopiston opintoja aloittaville tai maisteriopintoihin valituille opiskelijoille.

Opiskelijoiden kokemuksia kurssilta

 • "Kurssi oli rakennettu mielenkiintoiseksi ja rakenne tuki oppimista."
 • "Tarvitsen juuri näitä kurssilla opiskeltuja asioita nyt ja tulevaisuuden opiskelussa ja ajankäytön suunnittelussa."
 • "Tämä kurssi avasi silmiä näkemään asioita uusista näkökulmista ja ajattelemaan asioita uudestaan."
 • "Tehtävät oli mielenkiintoisia, monipuolisia ja kivoja."
 • "Tehtävät auttoivat ymmärtämään millainen oppija olen."
 • "Keskustelutehtävät olivat antoisia ja ainakin itse sain niistä varmuutta itsenäiseen opintojen puurtamiseen."
 • "Opettaja oli kannustava ja tuki koko matkan ajan opintojen etenemistä."
 • "Tämä innosti minua opiskelemaan ahkerammin, ymmärsin, etten ole ainut, joka painii työn, opiskelun ja perheen välillä."
 • "Sain vertaistukea ja ymmärrystä siihen, että muilla on samoja pulmia kun opiskellaan aikuisiällä. Sillä oli suuri merkitys."
 • "Vertaistuen myötä opin antamaan itselleni vähän enemmän tilaa ja vaatimaan itseltäni vähemmän."

Kurssin yleiset tiedot

Opintotyyppi: yleisopintoja
Vastaava yliopisto: Jyväskylän yliopisto
Edeltävät opinnot: Opinnot ovat avoimia kaikille. Opintoihin ei vaadita edeltäviä opintoja.

Opintomaksu ja opinto-oikeus

Maksu yhteensä: 30 euroa
Maksun kuvaus: Opintomaksu laskutetaan yhdessä erässä kurssin alussa.
Opinto-oikeus: Opinto-oikeusaika kestää kaksi viikkoa kurssin päättymisen jälkeen.

Ilmoittautuminen

Kurssi järjestetään samansisältöisenä kolme kertaa lukuvuoden aikana. Jokaiselle kurssille otetaan 30 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Valitse itsellesi sopivin aikataulu.

Syksy 2017:

1. kurssi: 12.9.-22.10.2017. Ilmoittautumisaika: 1.8.-8.9.2017. ILMOITTAUDU verkossa. (ks. yliopisto-opintoja tukevat opinnot)
2.
kurssi: 7.11-17.12.2017.  Ilmoittautumisaika: 12.9.-31.10.2017. ILMOITTAUDU verkossa. (ks. yliopisto-opintoja tukevat opinnot)

Kevät 2018:

3. kurssi: 25.1.-4.3.2018. Ilmoittautumisaika: 1.12.2017-16.1.2018. ILMOITTAUDU verkossa. (ks. yliopisto-opintoja tukevat opinnot)

Lisätietoja ilmoittautumisesta ja perumisehdoista www-sivuilta.

  Opintojen kuvaus

  Opintojakson sisältö

  • Minäpystyvyys ja itsetuntemus: omat uskomukset itsestä oppijana ja itsetuntemus opiskelukyvyn perustana
  • Akateemiset opiskelutaidot: lukeminen, kirjoittaminen ja tiedonhaku yliopisto-opiskelun perustaitoina
  • Aikuisopiskelijan arki ja ajankäyttö: opiskelun, työn ja perheen yhteensovittaminen arjen hallintana
  • Stressi ja palautuminen: stressinkäsittely ja palautuminen voimavaroja lisäävinä tekijöinä

  Osaamistavoitteet

  • opiskelijalla on perusvalmiudet hyvinvoinnista ja opiskelukyvystä huolehtimiseen
  • opiskelija tunnistaa käsityksiä itsestään oppijana ja osaa soveltaa itsereflektointia opiskelussa
  • opiskelijalla on valmiudet kehittää opiskelutaitojaan
  • opiskelijalla on keinoja yhdistää opiskelu muuhun elämään ja käsitellä mahdollisia kuormittavia tilanteita
  • opiskelija osaa arvioida kriittisesti omaa elämäntapaansa hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn kannalta

  Suoritustapa

  Opintojakso suoritetaan verkkokurssina etäopiskellen.

  Opintojakson suorittamiseen sisältyy:

  • luentotallenteiden katsominen
  • itsenäiset kirjalliset tehtävät
  • reaaliaikaista opetusta verkossa
  • pienryhmätyöskentelyä verkossa

  Syksyn 2017 verkkokurssien aikataulut:

  Syksyn 1. kurssi: 12.9.-22.10.2017

  • vk 37: ti 12.9.2017 klo 17.30-18.30: Orientaatio kurssiin (reaaliaikainen verkko-opetus)
  • vk 38: ti 19.9.2017 klo 17.30-19.30: Minäpystyvyys ja itsetuntemus (reaaliaikainen verkko-opetus)
  • vk 39: ti 26.9.2017 klo 17.30-19.30: Akateemiset opiskelutaidot (reaaliaikainen verkko-opetus)
  • vk 40: ti 3.10.2017 klo 17.30-19.30: Opintojen suunnittelu ja ajankäyttö
  • vk 41: Pienryhmätyöskentely verkossa: Stressi ja palautuminen

  Syksyn 2. kurssi: 7.11-17.12.2017

  • vk 45: ti 7.11.2017 klo 17.30-18.30: Orientaatio kurssiin (reaaliaikainen verkko-opetus)
  • vk 46: ti 14.11.2017 klo 17.30-19.30: Minäpystyvyys ja itsetuntemus (reaaliaikainen verkko-opetus)
  • vk 47: ti 21.11.2017 klo 17.30-19.30: Akateemiset opiskelutaidot (reaaliaikainen verkko-opetus)
  • vk 48: ti 28.11.2017 klo 17.30-19.30: Opintojen suunnittelu ja ajankäyttö
  • vk 49: Pienryhmätyöskentely verkossa: Stressi ja palautuminen

  Kevään 2018 kurssin aikataulu: 25.1.-4.3.2018

  • vk 4: to 25.1.2018 klo 17.30-18.30: Orientaatio kurssiin (reaaliaikainen verkko-opetus)
  • vk 5: to 1.2.2018 klo 17.30-19.30: Minäpystyvyys ja itsetuntemus (reaaliaikainen verkko-opetus)
  • vk 6: to 8.2.2018 klo 17.30-19.30: Akateemiset opiskelutaidot (reaaliaikainen verkko-opetus)
  • vk 7: Pienryhmätyöskentely verkossa: Opintojen suunnittelu ja ajankäyttö
  • vk 8: Pienryhmätyöskentely verkossa: Stressi ja palautuminen

  Verkkokurssin suorittaminen edellyttää reaaliaikaiseen verkko-opetukseen osallistumista. Opetus pidetään Adobe Connect -järjestelmässä (AC), joka on helppokäyttöinen ja toimii nettiselaimen kautta. Opetukseen osallistumiseksi tarvitset tietokoneen, jossa on Internet-selain ja vähintään laajakaista-nopeuksilla toimiva verkkoyhteys sekä kuulokkeet/kaiuttimet ja mikrofonin.

  AC:n käyttöön opastetaan ja yhteyksiä testataan ensimmäisellä opetuskerralla (orientaatio).

  Opiskelumateriaalit: Kurssilla käytetään Optima verkko-oppimisympäristöä, josta löydät kurssin opiskelumateriaalin, mm. verkkoluentotallenteet, tehtävät ja muun oheismateriaalin.

  Opettaja: KM, PsM Sanna Anttonen

  Yhteyshenkilöt

  Opintosihteeri Julia Varila p. 040 805 4410,

  • opintoihin ilmoittautuminen
  • opintomaksut ja opinto-oikeudet
  • opintosuoritusten rekisteröinti

  Yliopistonopettaja, opintoneuvoja Sanna Anttonen p. 040 805 4408, sanna.anttonen@chydenius.fi

  • kurssin sisältö
  • kurssin suoritustavat
   Jaa |
   Pikalinkit

   Ilmoittautuminen opintoihin

   Opintotarjonta

   Optima

   Proma -opintojärjestelmä

   Löydä meidät facebookista!

   Facebook

   Opiskelijalle

   Opiskelijaportaali