Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

HYVY002 Aikuisopiskelijan akateeminen opiskelukyky, 2 op

tekijä: Pia Päiväniemi Viimeisin muutos tiistai 07. helmikuuta 2017, 09.01

Verkkokurssi yliopisto-opintojen tueksi

Aikuisopiskelijan akateeminen opiskelukyky -verkkokurssi edistää opiskelukykyäsi ja opiskeluhyvinvointiasi. Kurssilta saat opastusta ja rohkaisua opintojesi alkuvaiheeseen.

Kurssi suoritetaan kokonaan verkossa etäopiskellen paikkakunnasta riippumatta.

Opintojakso hyväksi luetaan yleisopintoihin tai vapaavalintaisiin opintoihin Jyväskylän yliopiston tutkinnoissa.

Kurssi sopii erityisesti avoimen yliopiston opintoja aloittaville tai maisteriopintoihin valituille opiskelijoille.

 • Kurssilla käsitellään aikuisopiskelijan tyypillisiä opiskeluhaasteita.
 • Kurssi vahvistaa itsetuntemustasi ja luottamustasi opinnoissa onnistumiseen.
 • Saat ohjausta opiskelutaitoihin, mm. tieteellisen tekstin lukemiseen ja kirjoittamiseen.
 • Pääset vaihtamaan ajatuksia ja kokemuksia muiden opiskelijoiden kanssa.

Opiskelijoiden kokemuksia kurssilta:

 • "Tehtävät oli mielenkiintoisia, monipuolisia ja kivoja."
 • "Tehtävät auttoivat ymmärtämään millainen oppija olen."
 • "Tehtävät olivat erittäin hyödyllisiä ja pakottivat pohtimaan asioita, joille en ole aiemmin uhrannut ajatustakaan."
 • "Sain uusia tyokaluja ja tietoa opintojeni edistämiseksi."
 • "Koin kurssin olevan rento ja muita opintoja merkittävästi tukeva."
 • "Mukava opettaja ja hyvä henki luennoilla."
 • "Tämä innosti minua opiskelemaan ahkerammin, ymmärsin, etten ole ainut, joka painii työn, opiskelun ja perheen välillä."
 • "Toisten kokemukset olivat myös tärkeitä, koska ne avasivat näkökulmia toisten kokemuksiin ja ratkaisuihin työn, perheen ja opintojen yhteensovittamisessa."
 • "Vertaistuen myötä opin antamaan itselleni vähän enemmän tilaa ja vaatimaan itseltäni vähemmän."

Kurssin yleiset tiedot

Opintotyyppi: yleisopintoja
Vastaava yliopisto: Jyväskylän yliopisto
Edeltävät opinnot: Opinnot ovat avoimia kaikille. Opintoihin ei vaadita edeltäviä opintoja.

Opintomaksu ja opinto-oikeus

Maksu yhteensä: 30 euroa
Maksun kuvaus: Opintomaksu laskutetaan yhdessä erässä kurssin alussa.
Opinto-oikeus: Opinto-oikeus on voimassa 30.04.2017 saakka.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautumisaika: 12.1.2017-31.1.2017. Ilmoittaudu viimeistään 31.1. mennessä.
Kurssille otetaan 25 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

ILMOITTAUDU verkkolomakkeella.

Verkkokurssin löydät ilmoittautumissivulta yliopisto-opintoja tukevien opintojen alta.

Lisätietoja ilmoittautumisesta ja perumisehdoista www-sivuilta.

  Opintojen kuvaus

  Opintojakson sisältö

  • Minäpystyvyys ja itsetuntemus: omat uskomukset itsestä oppijana ja itsetuntemus opiskelukyvyn perustana
  • Akateemiset opiskelutaidot: lukeminen, kirjoittaminen ja tiedonhaku yliopisto-opiskelun perustaitoina
  • Aikuisopiskelijan arki ja ajankäyttö: opiskelun, työn ja perheen yhteensovittaminen arjen hallintana
  • Stressi ja palautuminen: stressinkäsittely ja palautuminen voimavaroja lisäävinä tekijöinä

  Osaamistavoitteet

  • opiskelijalla on perusvalmiudet hyvinvoinnista ja opiskelukyvystä huolehtimiseen
  • opiskelija tunnistaa käsityksiä itsestään oppijana ja osaa soveltaa itsereflektointia opiskelussa
  • opiskelijalla on valmiudet kehittää opiskelutaitojaan
  • opiskelijalla on keinoja yhdistää opiskelu muuhun elämään ja käsitellä mahdollisia kuormittavia tilanteita
  • opiskelija osaa arvioida kriittisesti omaa elämäntapaansa hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn kannalta

  Suoritustapa

  Opintojakso suoritetaan verkkokurssina etäopiskellen ajalla 8.2-26.3.2017.

  Opintojakson suorittamiseen sisältyy:

  • luentotallenteiden katsominen
  • itsenäiset kirjalliset tehtävät
  • reaaliaikaista opetusta verkossa
  • pienryhmätyöskentelyä verkossa

  Verkkokurssin aikataulu:

  • vk 6: ke 8.2.2017 klo 17.30-18.30: Orientaatio kurssiin (reaaliaikainen verkko-opetus)
  • vk 7: to 16.2.2017 klo 17.30-19.00: Minäpystyvyys ja itsetuntemus (reaaliaikainen verkko-opetus)
  • vk 8: to 23.2.2017 klo 17.30-19.30: Akateemiset opiskelutaidot (reaaliaikainen verkko-opetus)
  • vk 9: Talvilomaviikko
  • vk 10: Pienryhmätyöskentely verkossa: Aikuisopiskelijan arki ja ajankäyttö
  • vk 11: Pienryhmätyöskentely verkossa: Stressi ja palautuminen

  Verkkokurssin aikana osallistutaan reaaliaikaiseen opetukseen verkossa. Opetus pidetään Adobe Connect -järjestelmässä (AC), joka on helppokäyttöinen ja toimii nettiselaimen kautta. Opetukseen osallistumiseksi tarvitset tietokoneen, jossa on Internet-selain ja vähintään laajakaista-nopeuksilla toimiva verkkoyhteys sekä kuulokkeet/kaiuttimet ja mikrofonin.

  AC:n käyttöön opastetaan ja yhteyksiä testataan ensimmäisellä opetuskerralla ke 8.2.2017 klo 17.30-18.30.

  Opiskelumateriaalit: Kurssilla käytetään Optima verkko-oppimisympäristöä, josta löydät kurssin opiskelumateriaalin, mm. verkkoluentotallenteet, tehtävät ja muun oheismateriaalin.

  Opettaja: KM, PsM Sanna Anttonen

  Yhteyshenkilöt

  Kurssisihteeri Julia Varila p. 040 805 4410,

  • opintoihin ilmoittautuminen
  • opintomaksut ja opinto-oikeudet
  • opintosuoritusten rekisteröinti

  Yliopistonopettaja, opintoneuvoja Sanna Anttonen p. 040 805 4408, sanna.anttonen@chydenius.fi

  • kurssin sisältö
  • kurssin suoritustavat
   Jaa |
   Pikalinkit

   Ilmoittautuminen opintoihin

   Opintotarjonta

   Optima

   Proma -opintojärjestelmä

   Löydä meidät facebookista!

   Facebook

   Opiskelijalle

   Opiskelijaportaali