Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Opintotarjonta 2016-2017

tekijä: Pia Päiväniemi Viimeisin muutos torstai 22. kesäkuuta 2017, 13.54

Ilmoittaudu Sinäkin!

YLIOPISTO-OPINTOJA TUKEVAT OPINNOT
Aikuisopiskelijan akateeminen opiskelukyky -verkkokurssi 2 op

HUMANISTISET AINEET
Musiikkiterapian perusopinnot 30 op

INFORMAATIOTEKNOLOGISET AINEET
Tietotekniikan perusopinnot 25 op
Perusopintojen opintojaksoja:
- Ohjelmointi 1 6 op
- Ohjelmointi 2 8 op
- Tietokone ja tietoverkot työvälineenä 2-4 op
- Tietoverkot 3-5 op

Tietotekniikan aineopintojen opintojaksoja:
- Käyttöjärjestelmät 4 op
- Tietojärjestelmien kehittäminen 5 op

KASVATUSTIETEELLISET AINEET
Aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 op
Aikuiskasvatustieteen aineopinnot 40 op
Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op
Erityispedagogiikan aineopinnot 35 op 
Kasvatustieteen perusopinnot 25 op
Kasvatustieteen aineopinnot 40 op
Nuorisotutkimuksen perusopinnot 25 op
Varhaiskasvatustieteen aineopinnot 35 op

MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLISET AINEET
Matematiikan perusopintoja 2-15 op
SPSS -verkkokurssi 2 op
Tilastomenetelmien peruskurssi 6 op
Tilastomenetelmien peruskurssi 6 op, kesä 2017 (ilmoittautuminen viimeistään 15.6.2017)

VIESTINTÄ- JA KIELIOPINNOT
* Yleistä tietoa viestintä- ja kieliopinnoista
Academic Reading 3 op
Academic Reading -kurssin korvaava koe:
- kasvatustieteet 2 op
- yhteiskuntatieteet ja psykologia 3 op
Interdisciplinary Communication Skills 3 op
Kielenhuollon kurssi (itseopiskelukurssina) 3 op
Kirjoitusviestinnän perusteet 3 op
Puheviestinnän perusteet 3 op
Tutkimusviestinnän verkkokurssi 3 op 

YHTEISKUNTATIETEELLISET AINEET
Psykologian perusopinnot 25 op
Psykologian aineopinnot 35 op
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot 25 op (sosiaalityö)
Sosiaalityön aineopinnot 60 op
Tieteenteoria 5 op

Jaa |
Pikalinkit

Ilmoittautuminen opintoihin

Opintotarjonta

Optima

Proma -opintojärjestelmä

Löydä meidät facebookista!

Facebook

Opiskelijalle

Opiskelijaportaali