Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Opintotarjonta 2017-2018

tekijä: Pia Päiväniemi Viimeisin muutos perjantai 05. tammikuuta 2018, 11.01

Opintotarjonta 2017-2018 kuva

 

Ilmoittaudu Sinäkin!

YLIOPISTO-OPINTOJA TUKEVAT OPINNOT
HYVY002 Aikuisopiskelijan akateeminen opiskelukyky -verkkokurssi 2 op
 
HUMANISTIS-YHTEISKUNTATIETEELLISET AINEET
Sosiaalityön perusopinnot 25 op
Sosiaalityön aineopinnot 60 op
Tieteen teoria 5 op
Väkivaltatutkimuksen opintoja  UUTUUS!
 
INFORMAATIOTEKNOLOGIAN AINEET
Tietotekniikan perusopinnot 25 op
- Ohjelmointi 1 6 op
- Tietokone ja tietoverkot työvälineenä 2 op
Web-julkaiseminen 2 op
Tietotekniikan aineopintojen opintojaksoja
  
KASVATUSTIETEIDEN JA PSYKOLOGIAN AINEET
Aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 op
Aikuiskasvatustieteen aineopinnot 40 op
Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op
Erityispedagogiikan aineopinnot 35 op
Kasvatustieteen perusopinnot 25 op
Kasvatustieteen aineopinnot 40 op
Nuorisotutkimuksen perusopinnot 25 op
Psykologian perusopinnot 25 op
Psykologian aineopinnot 35 op
Varhaiskasvatustieteen aineopinnot 35 op
 
LIIKUNTATIETEELLISET AINEET
Liikuntapsykologian perusopinnot 25 op  UUTUUS!
 
MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLISET AINEET
Matematiikan perusopintoja
SPSS -verkkokurssi 2 op
Tilastomenetelmien peruskurssi 6 op: tarjolla etäopintoina Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa
 
VIESTINTÄ- JA KIELIOPINNOT
* Yleistä tietoa viestintä- ja kieliopinnoista
Academic Reading
3 op
Academic Reading -kurssin korvaava koe:
- kasvatustieteet 2 op
- yhteiskuntatieteet ja psykologia 3 op
Interdisciplinary Communication Skills 3 op
Kielenhuollon kurssi (verkkokurssina) 3 op
Kirjoitusviestinnän perusteet 3 op
Svenska för pedagoger / förskolepedagoger/ psykologer / samhällsvetare och filosofer / skriftlig, muntlig 3 op
Tutkimusviestinnän verkkokurssi 3 op

Jaa |
Pikalinkit

Ilmoittautuminen opintoihin

Opintotarjonta

Optima

Proma -opintojärjestelmä

Löydä meidät facebookista!

Facebook

Opiskelijalle

Opiskelijaportaali