Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Sosiaalityön maisteriksi

tekijä: andkurten — Viimeisin muutos maanantai 23. tammikuuta 2017, 15.44

Kokkolan yliopistokeskuksessa sosiaalityön aikuisopintoina työn ohessa opiskeltavat maisteriopinnot johtavat yhteiskuntatieteen maisterin tutkintoon pääaineena sosiaalityö. Koulutus antaa pätevyyden sosiaalityöntekijän virkoihin.

Sosiaalityön maisteriopintoihin voi edetä kolmea erilaista opintopolkua pitkin riippuen hakijan aikaisemmista opinnoista.

Esimerkki opintopolun suunittelusta

N.N. on huomannut, että Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa voi opiskella sosiaalityötä avoimessa yliopistossa ja hakea edelleen sosiaalityön maisteriopintoihin. Hän kaipaa tarkempaa tietoa ja latelee joukon kysymyksiä suunnittelija Sanna Virolaiselle.

N.N.: Miten pääsen alkuun sosiaalityön opiskelussa? Milloin voin aloittaa opinnot?

Sanna: Tutustu ensin opintojen kuvaukseen nettisivuillamme, joilta löytyvät myös ilmoittautumisohjeet. Perehdytystilaisuuksia järjestetään lukukausien alussa, mutta voit aloittaa opiskelun myös muulloin. Tällöin voit kuunnella perehdytyksen nauhoitteena.

N.N.: Miten kauan perusopintojen suorittaminen vie aikaa, jos käyn samalla töissä? Entä aineopintojen? Miten kauan kestää, ennen kuin voin hakea maisteriopintoihin?

Sanna: Perusopintojen opiskeluun työn ohella kannattaa varata aikaa yksi lukuvuosi. Aineopinnot on laaja kokonaisuus, yhteensä 60 op, joten sen opiskeluun menee työn ohessa 1,5-2 lukuvuotta. Jos sinulla ei ole aikaisempia opintoja avoimessa yliopistossa, varaa maisteriopintoihin vaadittaviin opintoihin 3-4 vuotta. Sosionomit (amk) suorittavat edeltävät opinnot noin kahdessa vuodessa.

N.N.: Miten sosiaalityötä opiskellaan ja mitä opinnot sisältävät?

Sanna: Sosiaalityön opinnot on suunniteltu työssäkäyvälle aikuisopiskelijalle sopiviksi. Suuri osa luennoista kuunnellaan verkon kautta, seminaareissa ja harjoituksissa käydään Kokkolassa. Opinnot suoritetaan yleensä esseinä, oppimispäiväkirjoina tai ryhmätöinä. Tentit ovat verkkotenttejä eli tenttivastaus kirjoitetaan omalla kotikoneella. Opinnot sisältävät sekä teoriaa että käytäntöä: niissä paneudutaan mm. sosiaalisiin ongelmiin, sosiaaliturvaan ja etiikkaan liittyviin kysymyksiin sekä työmenetelmiin, sosiaalilainsäädäntöön ja tutkimusmenetelmiin. Käytännön harjoittelua on opintojen kaikissa vaiheissa perusopinnoista lähtien.

N.N.: Pitääkö minun opiskella muutakin kuin sosiaalityötä, jos haluan hakea maisteriopintoihin?

Sanna: Kaikkiin yliopistotutkintoihin sisältyy sivuaineita, kieli- ja viestintäopintoja sekä yleisopintoja. Näitä kaikkia voi opiskella avoimessa yliopistossa sekä ennen maisteriopintoja että maisteriopintojen ohessa. Sosionomien tarvitsee opiskella vain yksi sivuaine ja vieraan kielen opinnot.

N.N.: Jos kuuntelen luentoja ja luen kirjoja kotona, mistä saan apua, jos en ymmärrä kaikkea? Voinko saada neuvoja esimerkiksi esseen kirjoittamiseen?

Sanna: Perusopintojen ensimmäisen opintojakson tueksi järjestämme syksyisin tuutorointia, jossa ohjaajan johdolla paneudutaan opintojen aloittamiseen liittyviin asioihin ja ohjataan opiskelutaidoissa. Oppimisympäristössämme on paljon opiskelutaitoihin liittyvää materiaalia. Aina voi myös ottaa yhteyttä suoraan opettajaan tai suunnittelijaan.

N.N.: Vaatiiko opiskelu englannin kielen taitoa?

Sanna: Sosiaalityön opinnoissa, erityisesti aine- ja syventävissä opinnoissa, luetaan englanninkielisiä kirjoja. Myös opinnäytetöihin on hyvä käyttää vieraskielisiä lähteitä. Yleensä englanninkielisen kirjallisuuden omaksuminen helpottuu, kun oman alan sanasto ja käsitteet tulevat tutuiksi.

N.N.: Miten paljon pitää ymmärtää tietotekniikasta, jotta pystyy osallistumaan verkko-opetukseen?

Sanna: Vaikka oppimisympäristömme eli kaikki opiskeluun liittyvä materiaali on verkossa, sen löytämiseen riittää tavallinen nettisurffaustaito. Verkkoluennot löytyvät niin ikään linkkien takaa ja luennolle pääsee mukaan, kun osaa laittaa koneen kaiuttimet päälle ja sankaluurit korville.

Omaa tahtia kohti maisteriopintoja

Kahdeksan opiskelijaa on kokoontunut aurinkoisena lauantaina yliopistokeskuksen Klippan-luokkaan. Niina Rantamäen vetämässä palauteseminaarissa jäsennetään kokemuksia sosiaalityön käytännön opintojaksosta: mitkä olivat tavoitteet, miten tavoitteiden saavuttamiseksi työskenneltiin ja mitä vielä pitäisi oppia.

Pienen tauon aikana opiskelijat vastaavat muutamaan kysymykseen opiskelun tavoitteista ja opiskelukokemuksista.

Kaikki ryhmän opiskelijat aikovat hakea sosiaalityön maisteriopintoihin. Opinnot etenevät jokaisella omaan tahtiin, hitaammin tai nopeammin sen mukaisesti miten muu elämäntilanne antaa myöten.

Opiskelijat kehuvat sosiaalityön opintojen joustavuutta. Opiskelutahtia voi itse säädellä, ja opiskelu onnistuu myös työn ohessa. Luentoja voi katsella ja tenttejä suorittaa verkossa. Pakollisia lähijaksoja on sopivasti, ei liian tiheään. On mukava tavata joskus muita opiskelijoita. Viikonloppu Kokkolassa voi myös tuntua seikkailulta…

Yliopisto-opinnot saattavat etukäteen ajateltuna vaikuttaa liian vaativilta tai tieteellisiltä. Sosiaalityön opiskelijoiden mielestä kaikista oppisisällöistä selviytyy, vaikka muutama on kokenut esimerkiksi tieteenfilosofian tai tutkimusmenetelmät hankaliksi. Aikuiset ihmiset ovat tyytyväisiä siihen, että opiskelu vaatii omaa ajattelua: tentitkään eivät ole pelkkää ulkoa muistamista vaan myös aiheen pohtimista.

Jaa |
Pikalinkit

Ilmoittautuminen opintoihin

Opintotarjonta

Optima

Proma -opintojärjestelmä

Löydä meidät facebookista!

Facebook

Opiskelijalle

Opiskelijaportaali