Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Avoimen yliopiston väylä

tekijä: Sanna Anttonen Viimeisin muutos keskiviikko 15. marraskuuta 2017, 13.18

Avoimen yliopiston väylällä tarkoitetaan hakemista tutkinto-opiskelijaksi avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella. Väylän kautta valittu saa suoritusoikeuden kandidaatin tutkintoon tai kandidaatin ja maisterin tutkintoon.

Valinta

Tiedekunnat  määrittelevät, kuinka monta opiskelijaa väylän kautta valitaan vuosittain. Väylähaussa ei yleensä osallistuta valintakokeeseen. Valinta tapahtuu pääsääntöisesti hakupapereiden perusteella. Valintaan vaikuttavat avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen laajuus ja soveltuvuus sekä opintomenestys. Valintaan voi sisältyä soveltuvuusarviointi.

Valintaperusteet

Tiedekunnat määrittelevät väylähaun valintaperusteet. Hakijalta ei edellytetä yleistä korkeakoulukelpoisuutta (ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto).

Pääsääntöisesti edellytetään seuraavat opinnot:

 • Yliopiston opetussuunnitelman mukaisia avoimen yliopiston opintoja noin 100 opintopistettä kahdessa oppiaineessa.
  • Haettavassa pääaineessa tulee olla vähintään 60 op laajuinen opintokokonaisuus (perus- ja aineopinnot) ja toisessa oppiaineessa vähintään 25 op laajuinen opintokokonaisuus (perusopinnot). Opintokokonaisuudet tulee olla yleensä suoritettuna vähintään hyvin tiedoin.
  • Lisäksi voidaan edellyttää kandidaatin tutkintoon kuuluvat viestintä- ja kieliopinnot.

Jyväskylän yliopiston valintaperusteet

Tiedekunnat vahvistavat avoimen yliopiston väylähaun valintaperusteet vuosittain. Valintaperusteisiin voi tulla muutoksia.

AVOIMEN YLIOPISTON VÄYLÄHAUN VALINTAPERUSTEET JA HAKUAJAT 2017:

KASVATUSTIETEIDEN JA PSYKOLOGIAN TIEDEKUNTA

YHTEISKUNTATIETEIDEN TIEDEKUNTA

MUUT KOULUTUSALAT
  Jaa |
  Pikalinkit

  Ilmoittautuminen opintoihin

  Opintotarjonta

  Optima

  Proma -opintojärjestelmä

  Löydä meidät facebookista!

  Facebook

  Opiskelijalle

  Opiskelijaportaali