Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Opetustarjonta 2012-2013

tekijä: kaandahl — Viimeisin muutos tiistai 10. huhtikuuta 2012, 15.08

HUMANISTISET AINEET
Introduction to Intercultural Communication 5 op
Musiikkitiede: Suomen taidemusiikki 3 op
Musiikkiterapian po 30 op 
 
INFORMAATIOTEKNOLOGISET AINEET
Tietotekniikan perusopinnot 25 op
Yksittäiset tietotekniikan perusopintojen jaksot
- Tietokone ja tietoverkot työvälineenä 2-4 op
- Ohjelmointi 1 6 op
- Tietoverkot 5 op
- Ohjelmointi 2 8 op
- Oliosuuntautunut analyysi 3 op
- Oliosuuntautunut suunnittelu 3 op
- Opetusteknologia 3 op
Yksittäiset tietotekniikan aineopintojen jaksot
- Käyttöjärjestelmät 4 op
- Johdatus ohjelmistotekniikkaan 3 op
- Ohjelmistotuotanto 5 op
- Automaatit ja kieliopit 5 op
 
KASVATUSTIETEELLISET AINEET
Aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 op, Kokkola ja Vaasa
Aikuiskasvatustieteen aineopinnot 38 op
Ammatillinen kasvu 3 op
Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op
Erityispedagogiikan aineopinnot 35 op
Erityispedagogiikan peruskurssi 5 op
Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 op, Kokkola ja Vaasa Kasvatustieteen aineopinnot 38 op
Nuorisotutkimuksen perusopinnot 25 op 
Tiedonlähteet ja tiedonhaku -verkkokurssi 3 op
Varhaiskasvatustieteen perusopinnot 25 op 
 
KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT  
Academic Reading 3 op
Academic Reading -kurssin korvaava koe:
- kasvatustieteet ja tietotekniikka 2 op
- yhteiskuntatieteet ja psykologia 3 op
Akademisk svenska/skriftlig, muntlig 3 op
Interdisciplinary Communication Skills 3 op
Kielenhuollon kurssi (itseopiskelukurssina) 3 op
Kirjoituskurssi (itseopiskelukurssina) 3 op
Kirjoitusviestinnän perusteet 3 op
Esiintymistaito 3 op UUTUUS
Tutkimusviestinnän verkkokurssi 3 op
 
MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLISET AINEET
Lääketieteelliseen valmentavia opintoja 16 op
- Biokemian, solubiologian ja molekyylibiologian perusteet 6 op
- Ihmisen fysiologia 5 op
- Kemian perusteet 1 5 op
Matematiikan perusopinnot 25 op
SPSS -kurssi 2 op
SPSS- verkkokurssi 2 op
Tilastomenetelmien peruskurssi 6 op
 
YHTEISKUNTATIETEELLISET AINEET
Hyvä elämä ja etiikka 5 op UUTUUS
Psykologian perusopinnot 25 op
Psykologian aineopinnot 35 op
Sosiaali- ja psykogerontologian opintokokonaisuus 25 op
Sosiaalitieteiden perusopinnot 25 op (sosiaalityö)
Sosiaalityön aineopinnot 60 op
Tieteellisen toiminnan perusteet 3 op
Tieteenteoriaa yhteiskuntatieteilijöille 5 op

Jaa |
Pikalinkit

Ilmoittautuminen opintoihin

Opintotarjonta

Optima

Proma -opintojärjestelmä

Löydä meidät facebookista!

Facebook

Opiskelijalle

Opiskelijaportaali