Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Ajankohtaista tietoa ikääntymisestä

tekijä: Kati Komulainen Viimeisin muutos keskiviikko 29. elokuuta 2012, 09.44

Ajankohtaista tietoa ikääntymisestä avoimessa yliopistossa

Sosiaali- ja psykogerontologian opintokokonaisuus 25 op käynnistyy Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen avoimessa yliopistossa syyskuussa. Opintokokonaisuus on tarjonnassa nyt toista kertaa ja sen hinta on 250 euroa. Opinnot sopivat täydennyskoulutuksen tarpeeseen sosiaali- ja terveydenhoitoalalla, erityisesti vanhustyössä, jossa tarvitaan moniammatillista osaamista sekä sosiaalialan että terveydenhuollon puolelta. Näiden opintojen puitteissa on mahdollista tuoda näitä kahta kenttää - sosiaalisektoria ja terveyssektoria – yhteen. Opinnot voivat antaa valmiuksia paitsi ikääntyneiden kohtaamiseen työssä ja arjessa, myös yhteiskunnalliseen työhön sekä järjestötoimintaan. Opintokokonaisuus on avoin kaikille opiskelijoille koulutustaustasta ja tavoitteista riippumatta, ja sen voi ottaa myös sivuaineena osaksi kandidaatin tai maisterin tutkintoa.

Sosiaali- ja psykogerontologian opintokokonaisuudessa perehdytään sosiaali- ja psykogerontologian (sosiologisen ja psykologisen ikä- ja ikääntymistutkimuksen) perusteisiin, teorioihin, keskusteluihin ja tutkimukseen. Opinnoissa tarkastellaan ikääntymistä, elämänkulkua, ikä- ja elämänvaiheita, erityisesti vanhenemista ja vanhuutta, sekä ikääntyvää yhteiskuntaa. Opintojaksoissa käsitellään muun muassa kysymyksiä, mitä ikä on, millaisia merkityksiä iällä ja ikääntymisellä on yksilö-, ryhmä- ja yhteiskuntatasolla sekä miten ikää käytetään perusteena erilaisille toiminnoille yhteiskunnassa.

Erityisesti tarkastelukohteina ovat suomalainen ikääntyvä yhteiskunta ja sen kehityssuunnat, mutta kokonaisuudessa perehdytään myös vanhenemisen psykologiaan. Psykologisessa opintojaksossa tutustutaan mm. keskeisiin psyykkistä vanhenemista kuvaaviin teorioihin, tiedonkäsittelytoiminnoissa tapahtuviin muutoksiin, persoonallisuuden merkitykseen vanhuuteen sopeutumisessa sekä mielenterveyden haasteisiin ja voimavaroihin. Vanhenemisen psykologiasta luennoi PsT Virpi Uotinen, sosiologisesta ikätutkimuksesta puolestaan professori Jyrki Jyrkämä.

Yhtenä opettajana opintokokonaisuudessa toimii pietarsaarelainen Pirjo Knif, joka väittelee tohtoriksi Jyväskylän yliopistossa perjantaina 31.8.2012 aiheesta Keski-ikäiset ikääntyvien omaistensa auttajina? Tutkimus sukupolvien välisestä informaalista hoivasta”.

Pirjo Knif aloitti Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen yhteiskuntatieteellisessä tohtorikoulutuksessa syksyllä 2004 ja on suorittanut jatko-opintonsa Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteelliseen tiedekuntaan. Väitöksen aihe on mitä ajankohtaisin.

Sosiaali- ja psykogerontologiasta voi kysyä tarkemmin erikoissuunnittelija Teija Rosenqvistilta

Jaa |
Pikalinkit

Ilmoittautuminen opintoihin

Opintotarjonta

Optima

Proma -opintojärjestelmä

Löydä meidät facebookista!

Facebook

Opiskelijalle

Opiskelijaportaali