Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Uutta opintotarjontaa Kokkolaan: Liikuntapsykologian opinnot

tekijä: Tuomas Palosaari Viimeisin muutos maanantai 04. joulukuuta 2017, 12.03

Kokkolassa käynnistyy nyt ensimmäistä kertaa Liikuntapsykologian perusopintokokonaisuus. Opiskelemaan voi tulla kuka tahansa, pohjakoulutusvaatimuksia ei ole. Opiskelu tapahtuu etä- ja verkko-opintoina kolmea lähiopetusviikonloppua lukuun ottamatta. Opinnot alkavat tammikuussa. Opintokokonaisuus tulee tarjolle Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen toimesta.

Opinnot soveltuvat kaikille, jotka ovat kiinnostuneita psykologisesta lähestymistavasta liikuntaan. Liikuntapsykologian osaamisesta on hyötyä esimerkiksi valmennustyössä, opetustehtävissä ja urheiluseuroissa toimiville. Liikuntatieteen alaa opiskeleville opintokokonaisuus on mahdollista ottaa mukaan tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin. Opinnot voivat soveltua myös osaksi urheilu- ja liikuntapsykologin sertifikaattiin sekä urheilun psyykkisen valmennuksen ja liikunta-aktiivisuuden edistämisen sertifikaattiin liittyviin opintoihin.

Opintokokonaisuuden teemoja ovat mm. Liikuntapsykologian perusteet, Tunne- ja vuorovaikutustaidot liikunnassa, Ryhmäilmiöt urheiluvalmennuksessa, Ryhmädynaamiset ilmiöt, Urheiluvalmennuksen psykologia sekä Fyysisen aktiivisuuden ja liikuntamotivaation edistäminen.

Opintopolun liikunnanopettajaksi voi aloittaa avoimesta yliopistosta opiskelemalla kasvatustieteen perusopinnot, vapaasti valittavia opintoja sekä viestintä- ja kieliopintoja. Liikunnanohjaajan tutkinnon ja kasvatustieteen perusopinnot (25 op) suorittaneet voivat hakea Jyväskylän yliopiston 2-vuotiseen liikuntapedagogiikan maisteriohjelmaan (aikuiskoulutus). Muita kiinnostavia opintoja liikunnan oheen opiskeltaviksi ovat psykologian, aikuiskasvatuksen ja nuorisotutkimuksen opinnot.

Opintojen laajuus on 25 opintopistettä ja opintomaksu 250€.

Lisätietoja Opintopolusta sekä
erikoissuunnittelija Teija Rosenqvistilta, teija.rosenqvist@chydenius.fi, 0400 179 601

Jaa |