Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Yliopistokeskussopimus takaa toiminnan monipuolisuuden

tekijä: Päivi Vuorio Viimeisin muutos keskiviikko 23. tammikuuta 2013, 08.50

Alueen tuki tärkeää

Yhteistyösopimus Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen toiminnasta vuosille 2013-2018 on allekirjoitettu. Sopimus on yhteinen tahtotila yliopistollisesta toiminnasta alueella. Sopimuksessa sovitaan yliopistojen tehtävistä ja rooleista sekä myös alueen tukirahoituksesta yliopistokeskuksen toimintaan.

Yhteistyösopimuksen allekirjoittivat Jyväskylän yliopisto, Oulun yliopisto, Vaasan yliopisto, Kokkolan kaupunki, Keski-Pohjanmaan liitto, Pietarsaaren kaupunki, Kaustisen seutukunta, Kannuksen kaupunki, Keski-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys ry. ja Chydenius-Instituutin kannatusyhdistys ry. Yliopistokeskuksen toimintaa koordinoi Jyväskylän yliopisto, kuten tähänkin saakka.

Yliopistokeskuksen johtaja Tanja Risikko toteaa, että alueella on pystyttävä tarjoamaan riittävän monipuolisesti opetusta ja tutkimusta. Alueen tuki on merkittävä nimenomaan tämän monipuolisen toiminnan säilyttämisessä ja kehittämisessä. Vastavuoroisesti yliopistot ovat valmiita panostamaan yliopistokeskukseen. Toiminnan monet positiiviset vaikutukset näkyvät maakunnan ja kaupungin vireytenä pitkällä aikajänteellä.

Yliopistojen osuus yliopistokeskuksen rahoituksesta on vuosittain noin 35%. Yliopistot osoittavat rahoitusta ensisijaisesti maisterikoulutukseen ja avoimeen yliopisto-opetukseen. Yliopistokeskussopimukseen perustuva alueen tukirahoitus kattaa noin 12 % yliopistokeskuksen kuluista vuosittain. Keski-Pohjanmaan alueen yritykset ja julkisyhteisöt rahoittavat myös yliopistokeskuksen professuureja. Yli puolet rahoituksesta koostuu hankerahoituksesta sekä palvelujen myyntituotoista.

Yliopistokeskuksen koulutus- ja tutkimustoiminnalla on arvioitu olevan suuri merkitys alueen elinvoimaisuudelle ja myönteiselle kehitykselle. Väestön koulutustaso on Keski-Pohjanmaalla noussut reippaasti. Vuonna 2011 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus koko maakunnan 15 vuotta täyttäneestä väestöstä oli 4,5 prosenttia, kun runsaat kymmenen vuotta aiemmin osuus oli vain 2,7 prosenttia. Kokkolassa vastaava osuus on noussut 3,1 prosentista 5,2 prosenttiin. Myös väestö- ja työllisyyskehitys Keski-Pohjanmaalla on ollut myönteistä.

Yliopistokeskuksessa opiskelee vuosittain noin 5000 opiskelijaa, joista noin puolet avoimessa yliopistossa. Tutkintoa suorittavia opiskelijoita on pari sataa ja loput osallistuvat täydennyskoulutukseen. Yliopistokeskus työllistää noin sata henkilöä.

Jaa |