Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Uusi LUMA-keskus Suomi vahvistaa LUMA-aineiden osaamista maassamme

tekijä: Päivi Vuorio Viimeisin muutos maanantai 11. marraskuuta 2013, 13.04

Suomi tunnetaan hyvästä PISA-menestyksestä ja maana, jossa on moniin muihin maihin verrattuna hyvä osaamisen taso ja opettajien koulutus. Korkeatasoista osaamista ja opettajien elinikäistä koulutusta vahvistamaan avataan Helsingissä perjantaina 8.11. LUMA-keskus Suomi (ruots. LUMA-center Finland, engl. LUMA Centre Finland). Se tulee edistämään LUMA-aineiden osaamista matematiikan, luonnontieteiden ja teknologian (lyhenne LUMA) yhteisen kansallisen strategian ja toimintasuunnitelman mukaisesti.

LUMA-keskus Suomi on katto-organisaatio kansalliselle ja kansainväliselle LUMA-toiminnalle. Sen toiminnassa lapsia ja nuoria innostetaan matematiikan, luonnontieteiden ja teknologian mielekkääseen opiskeluun uusilla lähestymistavoilla, tuetaan opettajia elinikäiseen oppimiseen varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin sekä vahvistetaan tutkimuspohjaista opetuksen kehittämistä yliopistoissa.

Katso kuinka pienestä tiede lähtee! http://www.luma.fi/artikkelit/1723/tiede-lahtee-pienesta.

LUMA-keskus Suomi tekee läheistä yhteistyötä oppilaitosten, opetushallinnon ja elinkeinoelämän kanssa. Kansainvälinen yhteistyö on osa sen keskeistä toimintaa. Johdettuna verkostona toimivaan keskukseen kuuluu kymmenen LUMA-keskusta suomalaisten yliopistojen tai yliopistokeskusten yhteydessä:

Helsingin yliopiston LUMA-keskus (Helsingin yliopisto), Itä-Suomen yliopiston LUMA-keskus (Itä-Suomen yliopisto), Keski-Pohjanmaan LUMA-keskus (Kokkolan yliopistokeskus Chydenius), Keski-Suomen LUMA-keskus (Jyväskylän yliopisto), Lounais-Suomen LUMA-keskus (Turun yliopisto), LUMA-keskus Aalto (Aalto-yliopisto), LUMA-keskus Saimaa (Lappeenrannan teknillinen yliopisto), OuLUMA-keskus (Oulun yliopisto), Päijät-Hämeen LUMA-keskus (Lahden yliopistokeskus) ja Tampereen LUMATE-keskus (Tampereen teknillinen yliopisto & Tampereen yliopisto).

LUMA-keskustoimintaa on toteutettu Suomessa vuodesta 2003 alkaen, jolloin ensimmäinen LUMA-keskus perustettiin Helsingin yliopiston yhteyteen. Sen jälkeen on perustettu muut keskukset (ks. LUMA-toiminnan historia: http://www.luma.fi).

"Suomen hyvä tulevaisuus on taitavissa opettajissa sekä matematiikasta, luonnontieteistä ja teknologiasta innostuneissa lapsissa ja nuorissa. LUMA-keskus Suomen myötä olemme kaikki tällä tärkeällä yhteisellä asialla. Yhdessä olemme enemmän!", summaa keskuksen johtajaksi nimitetty professori Maija Aksela Helsingin yliopistosta, joka vastaa keskuksen hallinnosta.

"Huolimatta suomalaisten koululaisten hyvästä menestyksestä kansainvälisissä oppimistulosvertailuissa, LUMA-aineiden opettamisen, oppimisen ja opiskelun arvostuksen eteen täytyy tehdä määrätietoisesti työtä. Arvon, arvostuksen ja tieteenalojen merkitysten tunnistamisella rakennetaan pohjaa sekä opettajien että oppilaiden motivaatiolle kehittää omaa työskentelyään. LUMA-aineiden arvostuskeskustelu voisi toimia kimmokkeena tieteen ja koulutuksen arvostuskampanjalle", LUMA-keskus Suomen johtokunnan puheenjohtajaksi valittu apulaisprofessori Pekka Hirvonen toteaa.

Uuden keskuksen avauksen yhteydessä palkittiin myös kymmenen Vuoden LUMA-toimijaa:

1. Zofia Bazia-Hietikko (Kokkolan ammattiopisto), 2. Janne Cederberg (Opetus.tv), 3. Pirjo Häkkinen (Keski-Suomen LUMA-keskus, Jyväskylän yliopisto), 4. Merike Kesler (Kehittämiskeskus Opinkirjo ry), 5. Tiina Komulainen (OuLUMA-keskus, Oulun yliopisto), 6. Anna Maaria Nuutinen (RCE Espoo -verkosto, Espoon kaupunki), 7. Marjo Nuuttila (Kauhajoen lukio), 8. Jenni Vartiainen (Helsingin yliopiston LUMA-keskus), 9. Arto Vihavainen (Linkki-keskus, Helsingin yliopisto) ja 10. Työryhmä Kari Alaperä, Tiina Hyyryläinen, Jorma Tiihala & Sirkka Tiihala (Keminmaan lukio).

Palkittavat ovat toimineet LUMA-aineiden opetuksen kehittämisessä tai popularisoinnissa aktiivisesti ja esimerkillisesti. Heidät valittiin yleisön lukuisten ehdotusten joukosta. Esittelyt palkituista ovat 8.11. kello 15 alkaen sivulla http://www.luma.fi/2489.

LUMA-keskus Suomen avaa opetusministeri Krista Kiuru perjantaina 8.11.2013 osana valtakunnallisia LUMA-tiede- ja teknologiapäiviä Helsingin yliopiston Kumpulan tiedekampuksella.

Jaa |