Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Rehtori Matti Manninen: Vuorovaikutteista verkko-oppimista kehitettävä edelleen

tekijä: Päivi Vuorio Viimeisin muutos torstai 12. syyskuuta 2013, 09.57

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen avajaispuheessaan Jyväskylän yliopiston rehtori Matti Manninen kannusti uusien opetusteknologioiden entistäkin parempaan hyödyntämiseen yliopisto-opetuksessa. Kiristyvän taloustilanteen keskellä rehtori myös julkisti yliopistokeskukselle myönteisiä rahoituspäätöksiä: opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt 200 000 euroa strategista rahoitusta yliopistokeskus Chydeniuksen opetusharjoittelun kehittämiseen. Lisäksi rehtori on päättänyt kohdentaa Chydeniukselle 34 000 euroa Jyväskylän yliopiston varallisuuden tuottoa.

- Jyväskylän yliopisto on kiitollinen alueen taloudellisesta tuesta. Tänä vuonna yliopisto käyttää ensimmäistä kertaa pääoman tuottoja toimintaan ja pidän tärkeänä, että Keski-Pohjanmaan alueelta lahjoitetun varallisuuden tuotto käytetään yliopistokeskus Chydeniuksen hyväksi, rehtori Manninen totesi.

Mannisen mukaan Kokkolan yliopistokeskuksen 25-vuotinen historia opettajankoulutuksessa on ollut menestystarina. Opettajien täydennyskoulutuksessa yliopistokeskus on tehnyt uraauurtavaa työtä pätevöittämällä lukuisan joukon opettajia ympäri Suomea. Tätä tehtävää varten kehitettiin aikuisille sopivaa pedagogiikka ja keinoja operoida uutta tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntäen. Näin saatiin opiskelusta aikaan ja paikkaan sitomatonta.

- Uudet teknologiat ovat haastavat opettajat ja tutkijat luopumaan totutuista tavoista ja miettimään sitä, millainen on tulevaisuuden koulu ja yliopisto. Verkko-opetus on jo korvannut massaluentoja ja myös kouluissa on totuteltu uusiin menetelmiin. Pelien kaltainen oppimateriaali on jo osoittanut mahdollisuutensa lukemisen ja laskemisen oppimisessa. Kaikkien opettajien pitää kehittää itseään ja olla innovatiivisia uusien mahdollisuuksien soveltajina. Kokkolan yliopistokeskus on ollut aikuiskoulutuksessa uusien menetelmien käytön eturintamassa ja epäilemättä tulee olemaan myös tulevaisuudessa.

Jaa |