Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Rauno Perttula on yliopistokeskuksen vuoden aikuisopiskelija

tekijä: Päivi Vuorio Viimeisin muutos tiistai 03. syyskuuta 2013, 10.08

Rauno PerttulaKokkolan yliopistokeskus Chydenius on palkinnut vuoden aikuisopiskelijana Rauno Perttulan.

Rauno Perttula aloitti opiskelun silloisessa Jyväskylän yliopiston Keski-Pohjanmaan täydennyskoulutusyksikössä ensimmäisten joukossa. Hän aloitti sosiologian opinnot avoimessa korkeakoulussa vuonna 1986 heti avoimen korkeakouluopetuksen käynnistyttyä Kokkolassa.

Hän jatkoi opintojaan avoimessa yliopistossa, kunnes hänet hyväksyttiin Jyväskylän yliopistoon sosiologian pääaineopiskelijaksi. Maisterin tutkinnon hän suoritti vuonna 1992.

Perttula lähti 2000-luvun puolivälissä mukaan yliopistokeskuksessa toimivaan yhteiskuntatieteiden tohtorikoulutusryhmään ja hänet hyväksyttiin jatko-opiskelijaksi Jyväskylän yliopistoon. Hän suoritti laudatur-arvosanan myös sosiaalityöstä. Sosiaalityön alalta tehty väitöskirja on parhaillaan esitarkastuksessa. Väitöskirjan ohjaajana toimii yliopistokeskuksen sosiaalityön professori Aila-Leena Matthies.

Perttula työskentelee kuraattorina Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opistossa sekä Kokkolan kauppaopistossa. Hän on osallistunut myös yliopistokeskuksen järjestämään ammatilliseen täydennyskoulutukseen.

Rauno Perttula on esimerkki opiskelijasta, joka on edennyt aikuiskoulutuksessa yksittäisten avoimen yliopiston oppiaineiden opiskelusta maisterin tutkintoon ja edelleen tieteellisiin jatko-opintoihin. Hänen opiskelu-uransa kuvastaa sitä vaihtoehtoista tietä, jota Kokkolan yliopistokeskus Chydenius haluaa maakunnan asukkaille tarjota.

Jaa |