Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Mba-tutkielma jalostui väitöskirjaksi

tekijä: Päivi Vuorio Viimeisin muutos tiistai 19. helmikuuta 2013, 08.56

Paula ErkkiläCentria ammattikorkeakoulun viestintäpäällikkö Paula Erkkilä väitteli joulukuun alussa aiheesta ”Dialogi ja sen syntyminen johtoryhmien kokoustyöskentelyssä”. Väitöskirja tarkastelee sitä, miten organisaatioiden johtoryhmät saavat dialogin syntymään. Aiheen juuret ovat tutkielmassa, jonka Erkkilä teki International Chydenius MBA-koulutuksessa vuonna 2007.

- Kun tein mba- tutkimustani aiheesta ”Johtoryhmän dialogi”, kannusti silloinen ohjaajani professori Riitta Viitala jatkamaan aiheesta väitöskirjaksi asti. Aihetta ei nimittäin ole juurikaan tutkittu. Olin taustaltani maantieteilijä ja tutkimustyö kiinnosti jo valmistuessani yliopistosta, mutta työelämä vie mukanaan muualle. Aloittaessani mba-opinnot avautui minulle uusi maailma ja opintojen jälkilöylyissä hainkin jatko-opinto-oikeutta Vaasan yliopistoon, muistelee Erkkilä.

Elämänmuutokset panivat tohtoriopinnot hetkeksi jäihin, kunnes vuoden 2010 lopulla opiskelu ja tutkimustyö alkoi taas tuntua houkuttelevalta.

- Asiat alkoivatkin edetä nopeasti. Riitta Viitala kannusti hakemaan apurahaa ja kun ihmetyksekseni sen sain, oli minulla mahdollisuus jäädä vuodeksi tekemään täysipäiväisesti tutkimusta. Syksyn 2011 ja kevään 2012 tein arkisin kahdeksasta neljään väitöskirjaani, kertoo Erkkilä ja jatkaa: Tutkimuksen tekoa on usein verrattu maratoniin. Mielestäni tämä vertaus ei anna oikeutta tälle jatkuvalle etsimisen ja löytämisen prosessille. Siinä missä maratonissa onnistumisen tunne ja palkinto tulevat vasta maaliviivan jälkeen, tutkimuksen teossa onnistumisen tunteita tulee pitkin matkaa. Nämä myös ruokkivat tutkijan intoa ja motivaatiota jatkaa tutkimuksen tekoa vaikeinakin hetkinä.

Tunteiden herättäminen synnyttää dialogia johtoryhmässä

– Aineistosta hahmottui johtoryhmien vuorovaikutuksesta dialoginen, keskittynyt, hajaantunut ja monologinen tapa toimia yhdessä. Syvennyin erityisesti dialogiseen vuorovaikutukseen pyrkimyksenäni löytää tapoja, jolla dialogit syntyvät. Näkökulmanani oli avainhetken käsite, jolla tarkoitetaan puhetekoja, joissa on jotain sellaista erityistä, joka sytyttää johtoryhmän jäsenet dialogiin. Avainhetkien avulla siis kutsutaan ja houkutellaan johtoryhmä dialogiin. Koska johtoryhmien keskeinen tehtävä on katsoa tulevaisuuteen, olin erityisen kiinnostunut sellaisten dialogien syntymisestä, joiden tuloksena johtoryhmät luovat yhteistä ymmärrystä ja uutta tietoa.

Tutkimuksessa paljastui kuudenlaisia puhetekoja, joilla yritysten johtoryhmät saavat dialogin syttymään. Dialogin herättää, kun viesti poikkeaa siitä, mihin on totuttu, kun se herättää tunteita tai se on onnistuttu muotoilemaan hyvin. Toisaalta dialogi saadaan heräämään myös pelkistämällä käsiteltävää asiaa liikaa, tarjoilemalla näkökulmia ja konkretiaa tai esittämällä konkreettinen ehdotus liian varhain.

– Käytännön johtoryhmätyöskentelyssä avainhetkiä voikin tietoisesti pyrkiä synnyttämään, kun tietää mistä naruista vetää, vinkkaa Erkkilä ja jatkaa: Väitöskirjani on hyvin käytännönläheinen ja yleisöystävällinen. Aihetta on helppo peilata omiin kokemuksiin, vaikkapa kotona käytyihin keskusteluihin tai tiimipalavereihin.

Paula Erkkilän väitöskirja ”Hetki lyö. Dialogi ja sen syntyminen johtoryhmien kokoustyöskentelyssä” on kokonaisuudessaan luettavissa ja tilattavissa osoitteessa: http://www.uva.fi/fi/research/publications/orders/database/?julkaisu=702

Jaa |