Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Luokanopettajien aikuiskoulutuksen juhlajulkaisu: Vuorovaikutuksen jännitteitä ja oppimisen säröjä

tekijä: Päivi Vuorio Viimeisin muutos torstai 12. syyskuuta 2013, 09.55

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa on julkaistu 25-vuotisen luokanopettajankoulutuksen kunniaksi julkaisu, jossa perehdytään aikuiskoulutuksen ajankohtaisiin aikuispedagogisiin kysymyksiin.

Julkaisun artikkeleissa nostetaan esille useita aikuisten oppimiseen ja ohjaukseen liittyviä jännitteitä. Aikuisten oppimiseen ja ohjaukseen yhdistetään usein esimerkiksi vaatimus opintojen yksilöllistämisestä ja henkilökohtaistamisesta, mutta toisaalta asiantuntijuuden katsotaan usein kehittyvän yhteisöllisen kokemusten jakamisen kautta. Aikuisten aiempien kokemusten nähdään myös tavallisesti olevan voimavara aikuisten oppimiselle, mutta toisaalta näitä kokemuksia tulee kyetä haastamaan koulutuksen kuluessa.

Julkaisun kirjoittajina on lukuisia johtavia suomalaisia tämän hetken aikuiskoulutuksen asiantuntijoita. Artikkeleissa perehdytään aikuispedagogiikan haasteisiin oppijuuden, oppimisen ja vuorovaikutuksen prosessien sekä työharjoitteluun liittyvien kysymysten kautta. Artikkeleissa tarkastellaan myös sitä, miten kehittyvä teknologia ja sosiaalinen media voivat toimia aikuisopiskelun tukena. Lisäksi julkaisussa tarkastellaan palautepohjaista opetuksen kehittämistä sekä arvioidaan aikuisopiskeluun liittyviä ongelmakohtia.

Julkaisu juhlistaa samalla sekä Jyväskylän yliopiston 150-juhlavuotta että Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen 25-vuotista luokanopettajien aikuiskoulutusta.

Juha T. Hakala & Kari Kiviniemi (toim) Vuorovaikutuksen jännitteitä ja oppimisen säröjä. Aikuispedagogiikan haasteiden äärellä. Luokanopettajien aikuiskoulutuksen 25-vuotisjuhlajulkaisu. Kokkolan yliopistokeskus Chydenius.

Julkaisua myy Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen kirjasto, puh. 040 8054430, kirjasto@chydenius.fi. Hinta 25 euroa + toimituskulut.

Jaa |