Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Koulutusta ikääntymisen haasteiden kohtaamiseen

tekijä: Päivi Vuorio Viimeisin muutos torstai 03. lokakuuta 2013, 08.37

Vanhusten viikko muistuttaa jatkuvasti suuremmaksi kohoavasta väestöryhmästä: Suomi on Länsi-Euroopan nopeimmin ikääntyvä maa. Keskustelu eläkeiän nostosta tai vanhuspalvelujen resurssien riittävyydestä kiihtyy. Eläkeläisten määrän kasvu näkyy kunnissa, joissa sosiaali- ja terveyspalvelujen kysyntä kasvaa, ja toisaalta kulttuuri- ja vapaa-ajanpalvelujen käyttäjäkunta muuttuu. Ikääntymisen tuomia haasteita kohdataan myös työpaikoilla.

Valmiuksia ikääntymisen vaikutusten ymmärtämiseen antaa Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen sosiaali- ja psykogerontologian opintokokonaisuus. Siinä perehdytään sekä ikääntymisen tuomiin yhteiskunnallisiin muutoksiin että vanhenemisen psykologiaan yksilötasolla. Samalla pohditaan suomalaisen yhteiskunnan vanhuspolitiikkaa ja vanhusten hoidon tulevaisuutta.

Opinnoissa valotetaan suomalaisen yhteiskunnan kehitystä väestön ikääntyessä. Ikääntymisestä käytyä keskustelua avataan eri näkökulmista ja perehdytään väestörakenteen muutoksen vaikutuksiin useilla yhteiskunnan alueilla. Väestön ikääntyminen ei näy vain palvelujen kysynnässä. Työmarkkinat muuttuvat, kun väestöstä yhä pienempi osa on työikäisiä. Vanhukset kaipaavat erilaisia asumisen muotoja kuin nuoret lapsiperheet.

Yksilön näkökulmasta vanheneminen tuo tullessaan muutoksia tiedonkäsittelytoimintoihin. Muistisairaudet koskettavat yhä useampia. Opinnoissa käsitellään ihmisen sopeutumista vanhenemiseen, psyykkistä hyvinvointia ja mielenterveyden haasteita. Opintosisällöistä on hyötyä monissa työtehtävissä, joissa työskennellään ihmisten parissa.

Kaikille avoin opintokokonaisuus on suoritettavissa etäopintoina. Vaihteleviin opiskelutapoihin sisältyy muun muassa luentoja, lukupiirityöskentelyä, kirjallisia tehtäviä ja kirjatenttejä. Opiskelun tukena käytetään verkko-oppimisympäristöä.

Opinnot alkavat johdantoluennolla 5. lokakuuta, mutta jälki-ilmoittautumisia otetaan vastaan joulukuulle saakka. Johdantoluennon pitää tunnettu sosiaaligerontologian asiantuntija, emeritusprofessori Jyrki Jyrkämä.

Jaa |