Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksella yhteistyötä liki 30 maassa

tekijä: Päivi Vuorio Viimeisin muutos maanantai 26. elokuuta 2013, 09.25

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen on määrätietoisesti laajentanut kansainvälistä yhteistyötään. Yliopistokeskuksen eri koulutusyksiköillä ja tutkimusryhmillä on yhteistyötä yhteensä liki kolmessakymmenessä maassa. Kansainvälisellä verkostoyhteistyöllä ja parhaiden kumppanien avulla halutaan parantaa tutkimuksen ja koulutuksen laatua.

Yliopistokeskuksen johtaja Tanja Risikko näkee, että Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen kansainvälisyys perustuu luontevalla tavalla yksiköiden vahvuuksiin. Yliopistokeskus vastaa opetus- ja kulttuuriministeriön esittämiin korkeakoulujen kansainvälistymistavoitteisiin keskukselle sopivilla toimintamuodoilla.

Ministeriön kansainvälistymistavoitteet ovat laadun ja vetovoimaisuuden parantaminen, kansainvälisen korkeakouluyhteisön syntyminen, koulutusviennin edistäminen, monikulttuurisuuden tukeminen sekä globaalin vastuun lisääminen.

Yliopistokeskuksen aikuisopiskelijoiden on usein vaikea irrottautua pitkille ulkomaanvaihtojaksoille. Sen vuoksi yliopistokeskuksessa on kehitetty malli monipuolisen kansainvälisen osaamisen liittämiseksi  osaksi opiskelijan henkilökohtaista opintosuunnitelmaa. Opiskelijat osallistuvat esimerkiksi eurooppalaisen verkoston yhteiseen opetusviikkoon tai työskentelevät mukana kansainvälisissä tutkimusprojekteissa.

Luokanopettajilta ja sosiaalityöntekijöiltä vaaditaan monikulttuurisuuden ymmärtämistä. Aihe kuuluu luokanopettajakoulutuksen ja sosiaalityön maisteriopintojen oppisisältöihin. Tekniikan ja luonnontieteen tutkimuksessa taas yhtenä tavoitteena on kestävä kasvu.

Kansainvälisen tutkijaliikkuvuuden ja tutkimusyhteistyön edistämiseksi yliopistokeskus hyödyntää oman osaamisensa lisäksi yhteistyöyliopistojensa kansainvälinen hanketoiminnan osaamista sekä erilaisia rahoitusmahdollisuuksia. Ensiaskelia on otettu myös kansainvälisen henkilöstön ja jatko-opiskelijoiden rekrytoinnissa osaksi tutkijayhteisöä. Kesällä valmistui ensimmäinen ulkomaisen yliopiston kanssa yhteistyössä tehty kemian väitöskirja.

Kansainvälistymisestä ja muusta Kokkolan yliopistokeskuksen vuoden 2012 toiminnasta kerrotaan vuosikertomuksessa: http://issuu.com/unichydenius/docs/tk2012

Jaa |