Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Joustavien opiskelumuotojen uusin tulokas on verkkotentti

tekijä: Päivi Vuorio Viimeisin muutos maanantai 30. syyskuuta 2013, 10.57

Yliopistokeskuksen opetuksessa on jo pitkään käytetty korkeatasoista tieto- ja viestintätekniikkaa, minkä ansiosta suurin osa avoimen opinnoista on mahdollista suorittaa kokonaan verkossa. Avoimen yliopiston opinnot on suunniteltu aikuisopiskelijoiden tarpeita ajatellen joustaviksi ja monimuotoisiksi, ja verkko-opiskelu onkin yhä useamman opiskelijan tapa opiskella avoimen yliopiston opintoja. Verkko-opintoja kehitetään suunnitelmallisesti kaiken aikaa ja uusin tulokas etäopiskelijoiden arkea helpottamaan on verkkotentti.

Verkkotentti on tentti, jonka opiskelija suorittaa omalta tietokoneeltaan yleisenä tenttipäivänä. Verkkotentin tarkoitus on parantaa aikuisopiskelijoiden opintojen joustavuutta ja sujuvuutta. Yleisenä tenttipäivänä ei tarvitse tulla tenttisaliin, vaan tenttisalina toimii opiskelijan koti ja oma tietokone.

Verkkotenttiin osallistuminen on tehty helpoksi, tenttiminen ei vaadi erityistä tietotaitoa tai erillisiä ohjelmia tietokoneelle. Käytännössä opiskelija ilmoittautuu tenttiin verkkolomakkeella ennen yleistä tenttipäivää. Yleisenä tenttipäivänä opiskelija kirjautuu omilla tunnuksillaan tuttuun oppimisympäristöön ja suorittaa tentin omalta koneeltaan käsin. Sujuvuuden varmistamiseksi tentin aikana on saatavissa teknistä ohjausta puhelimitse.

Tentin rakenne eroaa tavanomaisesta luokkatentistä pedagogiikaltaan: kysymykset ovat soveltavia ja aineisto on vapaasti tenttijän käytettävissä. Tenttiaika on rajattu, joten tentissä ei enää varsinaisesti ehdi perehtyä opiskeltaviin sisältöihin. Asiat on siis hallittava ennen tenttiä.

Yhä useammat opiskelijat valitsevat perinteisen luentosalitentin sijaan verkkotentin ja syventyvät opiskeluun kotikoneelta käsin. Palaute tenttijärjestelyistä on ollut rohkaisevaa ja verkkotenttijöiden määrän uskotaan kasvavan entisestään. Avoimen yliopiston verkkotentin kehittämistyö on tapahtunut osana Jyväskylän yliopiston Student Life –projektia.

Jaa |