Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Ilmoittautuminen avoimeen yliopistoon on avattu

tekijä: Päivi Vuorio Viimeisin muutos maanantai 05. elokuuta 2013, 15.00

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen avoimen yliopiston lukuvuoden 2013-2014 opintotarjonta on julkaistu ja opintoihin ilmoittautuminen on käynnistynyt. Avoimen yliopiston opinnot ovat kaikille avoimia pohjakoulutuksesta, tavoitteista ja iästä riippumatta. Avoin yliopisto houkutteleekin hyvin erilaisia opiskelijoita: sekä tutkintoa tavoittelevia, osaamistaan päivittäviä että työelämän tarpeisiin lisäpätevyyttä hakevia.

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen avoimessa yliopistossa on mahdollista valita opintoja monipuolisesti eri tiedekunnista: humanistisia, kasvatustieteellisiä, informaatioteknologisia ja matemaattis-luonnontieteellisiä aineita sekä yhteiskuntatieteitä. Lisäksi tarjonnassa on yleisopintoja sekä kieli- ja viestintäopintoja. Opintotarjonnasta löytyy niin varhaiskasvatusta, erityispedagogiikkaa kuin aikuiskasvatustakin ja lisäksi tarjolla on ainutlaatuinen perusopintokokonaisuus nimeltä nuorisotutkimus, jota ei voi opiskella missään muualla kuin Kokkolan yliopistokeskuksessa. Tutkintoon tähtääville opiskelijoille mahdollisuuksia löytyy useilta eri aloilta, esimerkiksi sosiaalityön opintokokonaisuus kasvattaa vuosi vuodelta suosiotaan yliopistotutkintoa tavoittelevien keskuudessa.

Monet Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen oppiaineista toimivat non-stop-periaatteella, eli mukaan voi ilmoittautua milloin tahansa ja opinnot on mahdollista aloittaa juuri silloin kun opiskelijalle parhaiten sopii. Lisäksi monet opinnot on suunniteltu aikuisopiskelijoiden tarpeita ajatellen joustaviksi ja monimuotoisiksi: verkko-opiskelu on yhä useamman opiskelijan tapa opiskella avoimen yliopiston opintoja. Suurin osa opinnoista on mahdollista suorittaa kokonaan verkossa.

Avoimen yliopiston opintotarjontaa esitellään Iltatorilla 21.8. kello 18 alkaen.

Jaa |