Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Chydenius-mitali Viljo S. Määttälälle

tekijä: Päivi Vuorio Viimeisin muutos torstai 12. syyskuuta 2013, 10.05

Maakuntaneuvos, filosofian tohtori h.c. Viljo S. Määttälälle luovutettiin Chydenius-mitali Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen lukuvuoden avajaisissa.

Chydenius-mitalin myöntöperusteiden mukaan Chydenius-mitali voidaan myöntää henkilölle tai taholle tunnustuksena ansiokkaasta työstä Anders Chydeniuksen elämäntyön tai Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen kehittämisen hyväksi.

Viljo S. Määttälä on ollut keskeisimpiä taustavaikuttajia yliopistollisen koulutuksen ja tutkimuksen synnyttämisessä Keski-Pohjanmaalle. Hän viritti keskustelua maakunnan korkeakoulutoiminnasta jo 1960-luvulla ollessaan maakuntaliiton toiminnanjohtajana.

Idea Chydenius-Instituutin kannatusyhdistyksestä ja maakunnallisesta tutkimuslaitoksesta, Chydenius-Instituutista, syntyi Keski-Pohjanmaan rahaston hoitokunnan piirissä vuonna 1975. Määttälä oli tuolloin rahaston asiamies.

Kun Chydenius-Instituutin kannatusyhdistyksen perustava kokous pidettiin vuonna 1977, pöytäkirjan laati Viljo S. Määttälä. Hän oli mukana myös kannatusyhdistyksen hallituksessa ja osallistui näin tiiviisti yhdistyksen toiminnan käynnistämiseen ja kehittämiseen. Kannatusyhdistyksen toiminnassa painottui Keski-Pohjanmaan maakuntaan kohdistuva tutkimus.

Viljo S. Määttälä oli ensimmäisissä keskusteluissa mukana myös silloin, kun neuvotteluja Jyväskylän yliopiston toimipisteen perustamisesta Kokkolaan käytiin. Vaikka hän on sittemmin seurannut yliopistotoiminnan laajentumista hieman etäämmältä, hän on jatkuvasti tukenut ja kannustanut yliopistokeskuksen toimijoita työssään.

Jaa |