Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Avoimen yliopiston opiskelijamäärä kasvussa

tekijä: Päivi Vuorio Viimeisin muutos torstai 24. tammikuuta 2013, 14.26

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen avoimen yliopiston opiskelijamäärät ovat kasvaneet merkittävästi jo viitenä peräkkäisenä vuonna. Vuoden 2012 opiskelijatilastojen valmistuttua varmistui, että opiskelijoiden määrä on noussut 20,4% ja opintosuoritteita on saatu aikaan ennätyksellisen paljon, yli 18% edellisvuotta enemmän. Avoimessa yliopistossa opiskeli vuonna 2012 yhteensä 2077 opiskelijaa.

Opiskelijamäärät kasvoivat humanistista koulutusalaa lukuun ottamatta kaikilla koulutusaloilla. Suurin määrällinen kasvu tapahtui kasvatustieteellisellä alalla. Kasvatustieteellisten aineiden merkittävin opiskelijamäärän nousu kohdistui varhaiskasvatustieteen perusopintoihin ja lisäksi yleisesti kaikkien kasvatustieteellisten opintokokonaisuuksien opiskelijamäärät kasvoivat 6-10%. Opiskelijamäärät kasvoivat myös psykologian alalla sekä luonnontieteellisissä aineissa, erityisesti matematiikan ja kemian opinnoissa. Myös tietotekniikan opiskelijamäärät kasvoivat. Yhteiskuntatieteellisen alan osalta kasvua opiskelijamäärissä oli sosiaali- ja psykogerontologian opinnoissa sekä sosiaalityön opinnoissa.

Kasvatustieteelliset oppiaineet olivat avoimen yliopiston suosituimpia opintoja sekä opiskelijamäärän että suoritettujen opintopisteiden näkökulmasta, määrällisesti eniten opintosuoritteita tehdään kasvatustieteen perus- ja aineopinnoissa. Opintopisteiden määrän kasvu oli vahvaa myös varhaiskasvatuksessa ja nuorisotutkimuksen opinnoissa, joissa opiskelijat tuottivat opintopisteitä merkittävästi enemmän verrattuna edellisvuoteen. Opintosuoritteiden määrä on kuitenkin kasvanut monissa muissakin oppiaineissa, esimerkiksi sosiaali- ja psykogerontologian ja sosiaalityön opiskelijoiden tuottamat opintosuoritteet kasvoivat merkittävästi. Myös kemian ja matematiikan sekä tietotekniikan opiskelijat ovat saaneet aikaan edellisvuotta enemmän opintopisteitä.

Opiskelijamäärien kasvu selittyy osittain joustavien ja monimuotoisten opintomuotojen suosion kasvulla. Joustavat opiskelumuodot ovat houkutelleet yliopistokeskuksen avoimeen yliopistoon opiskelijoita laajalti ympäri Suomen. Monet opinnoista on mahdollista suorittaa kokonaan verkossa ja myös opintojen ohjausta on mahdollista saada verkkomuotoisena. Avoimessa yliopistossa on myös tarjolla paljon non-stop-periaatteella toimivia perus- ja aineopintoja, joiden opiskelun voi aloittaa aivan milloin tahansa.

Yhä useammat avoimen yliopiston opiskelijat opiskelevat tavoitteellisesti hankkiakseen lisää ammatillista pätevyyttä tai suorittaakseen yliopistotutkinnon. Yliopistotutkintoon kuuluvat perus- ja aineopinnot sekä kieli- ja viestintäopinnot ja yleisopinnot voi suorittaa avoimessa yliopistossa ja jatkaa sitten opintoja esimerkiksi Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen tarjoamissa maisteriopinnoissa. Kokkolan yliopistokeskuksen koulutus on laadustaan palkittua ja pitkäaikaisen kehittämistyön tulokset näkyvät monipuolisissa opiskelumuodoissa sekä opintoneuvonnan laadussa ja vaikuttavuudessa. Opiskelija voi valita juuri omiin tarpeisiinsa parhaiten soveltuvan tavan oppia uutta ja jokaisen opiskelijan opintopolkua ohjataan yksilöllisesti opintojen kaikissa vaiheissa.

Jaa |