Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Vuoden 2012 ansioitunein oppija on Tarja Lillhonga Kokkolasta

tekijä: Päivi Vuorio Viimeisin muutos maanantai 17. syyskuuta 2012, 15.36

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry on palkinnut vuoden 2012 ansioituneimpana aikuisopiskelijana Tarja Lillhongan Kokkolasta.

Tarja Lillhonga on ahkera, huumorintajuinen ja erittäin määrätietoinen aikuisopiskelija. Hän on ryhmätilanteissa vastuuntuntoinen, positiivinen ja muita ryhmäläisiä kannustava.

Tarja opiskelee hankkiakseen uuden ammatin aikuisopiskelijana. Hän suoritti samanaikaisesti ammattikorkeakoulussa sosionomi (AMK) -tutkinnon ja maisteriopintoihin vaadittuja opintoja Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen avoimessa yliopistossa. Hän on hyödyntänyt näin taitavasti ammattikorkeakoulun ja yliopistokeskuksen yhteistä koulutusväylää.

Hän on osoittanut vahvaa ammatillista kasvua työllistymällä valmistumisen jälkeen opintoihinsa liittyvien harjoittelujen kautta uudelle ammattialalleen.

- Haluan kiittää perhettäni ja ystäviäni kaikesta tuesta mitä olen saanut opintojeni aikana, kiittelee Tarja Lillhonga.

Tarja Lillhonga on ahkera ja määrätietoinen opiskelija sekä aktiivinen keskustelija opiskelijaryhmissä. Hänen elämänmakuiset ajatuksensa ovat virkistäneet kaikkia. Hän on myös tuonut aikuisopiskelijoiden ääntä voimakkaasti esille.

Tarja Lillhongaa ehdottivat Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen johtaja Tanja Risikko ja Centria ammattikorkeakoulun rehtori Pekka Hulkko.

Jaa |