Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Sari Kolehmainen palkittiin vuoden aikuisopiskelijana

tekijä: Päivi Vuorio Viimeisin muutos torstai 16. elokuuta 2012, 13.55

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius palkitsi vuoden aikuisopiskelijana Sari Kolehmaisen, joka opiskelee avoimessa yliopistossa kasvatustieteellisiä aineita.

Palkinnon perusteluissa todetaan, että

Sari Kolehmainen opiskelee avoimessa yliopistossa tutkintotavoitteisesti uusi ammatti mielessään tähdäten yliopistoon avointen yliopisto-opintojen kautta. Sari on opiskellut reilut 140 opintopistettä kasvatustieteellisiä opintoja perus- ja aineopintotasolla sekä tehnyt tutkintoon vaadittavia kieli-, viestintä- ja yleisopintoja. Sari on edennyt opinnoissaan systemaattisesti: hän on ymmärtänyt, miten tukea kieli- ja viestintäopinnoilla muiden oppiaineiden opiskelua suunnitelmallisesti. Sari on myös oivaltanut, miten teoriatietoa voi kytkeä pohdinnassa käytännön kentälle ja käydä sitä kautta vuoropuhelua eri näkökulmien kesken. Sari on ollut myös aktiivinen verkkokursseille osallistuja ja osoittanut omaavansa erinomaiset valmiudet tieteellisen tekstin kirjoittamiseen ja dialogiin muiden opiskelijoiden kanssa. Sari on erittäin koulutusmyönteinen ja kehittämisorientoitunut aikuisopiskelija.

Aikuiskoulutusta järjestävät koulutusorganisaatiot palkitsivat vuoden aikuisopiskelijat Kokkolan iltatorilla 15.8. Aikuisopiskelu rocks -tapahtumassa. Muut palkitut opiskelijat olivat Kaija Lamminen, Ringa Kotanen ja Minna Höglund. Koulutusmyönteisen yrityksen tunnustuksen sai Vihreä B Ky.

Vuoden aikuisopiskelijan palkitseminen

Jaa |
kuuluu seuraaviin kategorioihin: