Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Rehtori Matti Manninen lukuvuoden avajaisissa: Yliopistokeskus on oleellinen osa Jyväskylän yliopistoa

tekijä: Päivi Vuorio Viimeisin muutos torstai 13. syyskuuta 2012, 09.47

Yliopistokeskus vahva aikuiskouluttaja

Rehtoriksi valintani jälkeen minulta kysyttiin, mitä aion tehdä Kokkolan yliopistokeskuksen kanssa ja mikä on sen tulevaisuus. Vastasin silloin ja olen edelleen samaa mieltä: Kokkolassa toimiva yliopistokeskus on oleellinen osa Jyväskylän yliopistoa, ja se tulee säilymään sellaisena ainakin niin kauan kuin minä olen rehtorina. Opetus- ja kulttuuriministeriö on samalla kannalla ja on antanut Jyväskylän yliopistolle valtakunnallisen tehtävän jatkaa Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen toimintaa.

Jyväskylän yliopiston sisäisessä rahoitusmallissa Kokkolan yliopistokeskus Chydenius ansaitsee rahoitusta samoilla kriteereillä kuin Jyväskylän yliopiston tiedekunnat. Vertailtaessa Jyväskylän kampuksella oleviin tiedekuntiin Kokkolan yliopistokeskus suoriutuu oikein hyvin käytössä olevilla rahoitusindikaattoreilla. Kokkolan yliopistokeskus Chydenius Jyväskylän yliopiston tärkeä yksikkö, jonka tulevaisuus on turvattu.

Maailmanlaajuinen toimija ei menesty ilman maakunnan tukea

Jyväskylän ylipisto on sekä tutkimuksessa että opetuksessa valtakunnallinen ja myös globaali toimija. Sama pätee yliopistokeskus Chydeniukseen. Kokkola houkuttelee opiskelijoita myös oman alueensa ulkopuolelta. Näin pitääkin olla, onhan yliopistokeskus ollut esimerkiksi opettajien maisterikoulutuksessa kansallisesti innovatiivinen tiennäyttäjä.

Tutkimus on kansainvälistä ja kansainvälistyy entisestään. Jyväskylän yliopiston tutkijoiden kirjoittamista englanninkielisistä julkaisuista nyt jo noin puolet on tehdään yhteistyönä yhden tai useamman ulkomaisen yliopiston tai tutkimuslaitoksen kanssa. Myös yliopistokeskus Chydeniuksen tutkimus kansainvälistyy hyvää vauhtia.

Valtakunnallisesti ja maailmanlaajuisesti toimiva yliopisto tai yliopistokeskus ei kuitenkaan menesty ilman oman alueensa vahvaa tukea ja kiinteää yhteistyötä alueensa eri organisaatioiden kanssa. Tässä Keski-Pohjanmaa on osoittanut voimansa. Yliopistokeskuksen saama henkinen ja aineellinen tuki on ollut niin hyvää, että Jyväskylässä on jopa ilmennyt kateutta. Haluankin kiittää Kokkolan kaupunkia ja ympäristön kuntia siitä merkittävästä tuesta, jota yliopistokeskus on saanut. Jyväskylän yliopiston pääomittamiseen Kokkolan seudulta saatu tuki tullaan käyttämään yliopistokeskus Chydeniuksen hyväksi. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että pääoma sijoitetaan ja sen tuotot suunnataan yliopistokeskus Chydeniuksen toimintaan.

Yliopistokeskuksen yhteistyö Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun ja ympäröivän yritystoiminnan kanssa on esimerkillistä.

Opetuksen ja opiskelun tulee olla päämäärätietoista

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius edustaa maan parasta yliopistollista aikuiskoulutusta. Korkeakoulutuksen arviointineuvosto on valinnut Jyväskylän yliopiston aikuiskoulutuksen kaksi kertaa koulutuksen laatuyksiköksi. Aikuiskoulutuksen monimuotoinen ja tutkimusperusteinen kehittäminen on yliopistokeskus Chydeniuksen vahvuuksia. Tätä työtä kannattaa jatkaa myös tulevaisuudessa valtakunnallisesti johtavan aseman säilyttämiseksi.

Erilaiset opiskeluympäristöt ja etäopiskelumahdollisuudet tulevat muuttamaan opiskelukäytänteitä ja helpottamaan työssäkäynnin ja opiskelun yhteensovittamista. Aikuiskoulutuksessa, kuten kaikessa yliopistokoulutuksessa, kaikkein tärkeintä on opiskelijan motivoiminen määrätietoiseen opiskeluun. Opiskelijan tulee asettaa itselleen selvät tavoitteet ja pysyä niissä. Kaikesta hyvin opitusta on hyötyä. Lukiosta tulleille nuorille opiskelijoille on hyvä kertoa myös heidän tulevaisuuden mahdollisuuksistaan ja vastuistaan. Heistähän haluamme kouluttaa ne asiantuntijat, joiden varassa maamme kilpailukyky ja yhteiskunnan hyvinvointi ovat tulevaisuudessa.

 

Jaa |