Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Pääjohtaja Markku Mattila: Tutkijoiden ja yritysten yhteistyötä edistettävä taloudellisesti tiukkoina aikoina

tekijä: Päivi Vuorio Viimeisin muutos torstai 23. helmikuuta 2012, 09.59

Tieteellisellä tutkimuksella on Suomen tulevaisuuden kannalta olennaisen tärkeä rooli. Maamme menestymisen edellytykset on rakennettu korkeatasoisen koulutuksen ja tieteellisen tutkimuksen varaan.

”On erittäin tärkeää, että Suomen eri alueilla toimivat yritykset ja julkisen hallinnon viranomaiset ja korkeakoulut nyt vahvistavat yhteistyötään. Myös yritysten on syytä panostaa tutkimus- ja kehitystyöhön. Näin ne ovat vahvempia kohtaamaan tulevia haasteita”, korosti Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulussa, Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa ja Keski-Pohjanmaan Teknologiakeskuksessa torstaina 23.2. vieraillut Suomen Akatemian pääjohtaja Markku Mattila.

”Suomen Akatemia toivoo, että Suomen hallitus jatkaa aiempien hallitusten pitkää linjaa, jonka mukaisesti tiedettä, yliopistoja ja innovaatiojärjestelmää kehitetään taloudellisesti tiukemmista ajoista huolimatta. Se on paras sijoitus suomalaisten tulevaisuuteen. Tiederahoituksen riittävällä tasolla, huippuosaamisen edistämisellä ja tieteidenvälisyyden lisäämisellä vahvistetaan kansakuntamme kilpailukykyä”, Mattila toteaa.

Tutkimus- ja kehitystyö työllistää maassamme lähes 80 000 henkilöä. Se on suhteellisesti enemmän kuin missään muussa maassa, noin 21 henkilöä tuhatta työllistä kohden. Tämä on Suomelle selvä kilpailuetu, josta on pidettävä kiinni. Tutkimus ja tutkijat eivät ole menoerä, vaan investointi myös tulevien sukupolvien hyvinvointiin.

Suomen Akatemia rahoitti korkeatasoista tieteellistä tutkimusta, tutkijoiden ja tutkijanuran edistämiseen liittyviä hankkeita ja kansainvälistä yhteistyötä yli 320 miljoonalla eurolla vuonna 2011. Se on noin 15 prosenttia Suomen valtion tutkimusrahoituksesta. Akatemian rahoittamissa tutkimushankkeissa tehdään vuosittain noin 3000 tutkijatyövuotta yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa. Tärkein rahoituskriteeri on tutkimussuunnitelman ja tutkijan korkea tieteellinen taso.

”Yksi Suomen Akatemian tärkeistä tehtävistä on tunnistaa lahjakkaita ja motivoituneita nuoria tutkijoita ja tarjota heille sellainen rahoitus tutkimuksen tekemiseen, että he voivat nousta tieteen kärkijoukkoon ja kilpailla menestyksekkäästi myös kansainvälisestä tiederahoituksesta.  Suomalaiset tutkijat ovatkin viime aikoina menestyneet varsin hyvin eurooppalaisesta tutkimusrahoituksesta kilpailtaessa, mutta meillä on potentiaalia enempäänkin”.

Jaa |
kuuluu seuraaviin kategorioihin: