Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Opintopolut avoimesta yliopistosta tutkintoon vahvistuvat

tekijä: Päivi Vuorio Viimeisin muutos tiistai 15. toukokuuta 2012, 08.35

Syyskuusta 2012 lähtien Vaasan yliopiston avoin yliopisto tuo opintoja tarjolle Kokkolaan yhteistyössä Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen avoimen yliopiston kanssa. Opinnot ovat avoimen yliopiston ns. omia opintoja, jolloin opintomaksuna peritään 10 euroa opintopisteeltä.

Vaasan yliopiston opintotarjonta koostuu ensi vaiheessa johtamisen ja talousoikeuden pääaineopinnoista.

Avoimen yliopiston opinnot tukevat Vaasan yliopiston näkyvyyttä yliopistokeskuksessa ja Keski-Pohjanmaalla. Tavoitteena on myös saada väylät maisterintutkintoihin entistä toimivammiksi.

Johtamisen ja talousoikeuden opinnot voi sisällyttää osaksi Vaasan yliopiston kauppatieteen kandidaatin tutkintoon johtavia koulutusväyliä. Myös yliopistokeskuksessa Jyväskylän yliopiston opintoja suorittavat opiskelijat voivat hyödyntää Vaasan yliopiston opetustarjontaa.

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen avoin yliopisto tarjoaa Jyväskylän yliopiston opintoja, kuten humanistisia aineita, informaatioteknologisia aineita, kasvatustieteellisiä aineita, kieli- ja viestintäopintoja, matemaattis-luonnontieteellisiä opintoja sekä yhteiskuntatieteellisiä aineita. Opinnot toimivat osana tutkintotavoitteisia koulutusväyliä. Vaasan yliopiston opiskelijat voivat puolestaan myös liittää opintoihinsa Jyväskylän yliopiston oppiaineita.

Osa Vaasan yliopiston avoimen opetuksesta tuodaan edelleen tarjolle yhteistyössä Keski-Pohjanmaan kesäyliopiston kanssa.

Jaa |
kuuluu seuraaviin kategorioihin: