Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Odotettu MBA-koulutus alkaa Kokkolassa!

tekijä: Päivi Vuorio Viimeisin muutos perjantai 02. maaliskuuta 2012, 15.25

Pitkään odotettu ja kyselty MBA-koulutusohjelma alkaa pian Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa. Yliopistokeskuksen Kauppatieteiden yksikkö on aiemmin toteuttanut kolme hankerahoitteista MBA-ohjelmaa, joiden puitteissa alueella on suoritettu lähes 50 MBA-diplomia. Esimieskoulutuksista on alueella ollut paljon kysyntää, ja yliopistokeskus vastaakin tähän kysyntään järjestämällä suosittuja koulutuksia lisää.

MBA-Kokkola on työelämälähtöinen johdon koulutusohjelma, jonka yliopistokeskus toteuttaa yhteistyössä Levón-instituutin kanssa.  Koulutusohjelma on tarkoitettu yritysten ja organisaatioiden esimies-, johto- ja asiantuntijatehtävissä toimiville ja sen suorittaminen lopputöineen kestää joustavasti työn ohessa suoritettuna noin kolme vuotta. Vaasan yliopisto myöntää koko ohjelman hyväksytysti suorittaneille työelämässä arvostetun MBA-diplomin. Koulutuskokonaisuus suoritetaan kahdessa vaiheessa; ensimmäisessä vaiheessa suoritetaan mm. henkilöstöjohtamisen laaja opintokokonaisuus.

Myös lyhyempikestoinen Esimiesvalmennus-koulutus on koettu alueella tarpeelliseksi, sillä syksyllä 2012 järjestetään järjestyksessään yhdeksäs koulutuskokonaisuus. Viisipäiväisen koulutuksen aikana käsitellään esimiehenä onnistumisen edellytyksiä useasta eri näkökulmasta. Ohjelma on suunnattu erityisesti sellaisille henkilöille, joilla on ennestään vain vähän esimieskokemusta tai -koulutusta. Käytännönläheisen valmennuksen tavoitteena on vahvistaa osallistujien esimiestaitoja, tarjota esimiestyötä helpottavia työkaluja sekä syventää omaa esimiesroolia.

Yritysten ja organisaatioiden nopeasti muuttuvat toimintaympäristöt asettavat haasteita esimiestyölle. Työelämä vaatii tekijältään osaamista sekä sen jatkuvaa kehittämistä ja ylläpitämistä. Tämän lisäksi tulevaisuuden johtajalta kaivataan johtajuutta, johon liittyy kyky miettiä uusiksi totuttuja toiminta- ja ajattelutapoja. Yliopistokeskuksen Kauppatieteiden yksikön johtamisen ja esimiestyön koulutuskokonaisuudet tarjoavatkin lisätyökaluja esimiestyössä onnistumiseen.

Jaa |
kuuluu seuraaviin kategorioihin: