Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

LuTek-hankkeen myötä tasokkaampaa tutkimusta Keski-Pohjanmaalla

tekijä: Päivi Vuorio Viimeisin muutos torstai 10. toukokuuta 2012, 15.44

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen vetämässä LuTek –hankkeessa on kehitetty tekniikan ja luonnontieteiden tutkimusympäristöä. Kehittämistyöllä on tavoiteltu alueelle entistä enemmän kilpailtua tutkimusrahoitusta, jonka määrässä Keski-Pohjanmaan on aiemmin hävinnyt muille maakunnille. Hankkeessa onkin onnistuttu valmistelemaan innovatiivisia tutkimushankkeita, joille on myönnetty kansallista ja osittain myös kansainvälistä rahoitusta.

Hankkeessa on keskitytty alueellisilla painopistealoilla eli lasertekniikassa, kemiassa, tietotekniikassa ja muovi- ja komposiittitekniikassa tehtävään tutkimukseen. Hyviin tuloksiin on päästy tiivistämällä tutkimusta tekevien tahojen yhteistyötä ja lisäämällä tutkimusresurssien kuten laboratorioiden yhteiskäyttöä.

Tutkimusympäristön kehittäminen palvelee myös alueen elinkeinoelämää. Tutkimushankkeita suunniteltaessa yrityksiltä on otettu vastaan tutkimus- ja kehitysideoita. Yritykset ovat myös osallistuneet tutkimushankkeiden rahoitukseen.

Kansainvälisiä yhteyksiä on luotu muun muassa tutkijavierailujen muodossa. Tutkimustuloksia on myös esitelty kansainvälisissä konferensseissa.

Euroopan aluekehitysrahaston rahoittaman LuTek-hankkeen päätoteuttaja on Kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Muita toteuttajia ovat Oulun yliopiston kemian laitos, Tampereen teknillisen yliopiston materiaaliopin laitos, Teknologiakeskus KETEK Oy, Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu sekä Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä.

LuTek-seminaari

Tutkijatohtori Pekka Tynjälä esitteli soveltavan kemian tutkimushankkeita LuTek-päätösseminaarissa.

Jaa |