Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Luokanopettajaopintoihin imua Kokkolassa

tekijä: Päivi Vuorio Viimeisin muutos perjantai 07. syyskuuta 2012, 15.57

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen luokanopettajakoulutuksen haku tammikuussa 2013 alkaviin opintoihin on päättynyt. Opiskelupaikkaa haki 110 henkilöä.

Opiskelemaan valitaan 40 opiskelijaa. Valintakokeet, joissa testataan hakijoiden soveltuvuutta alalle, järjestetään lokakuussa.

Kokkolassa järjestettävä koulutus täydentää valtakunnallista luokanopettajakoulutusta erikoistumalla maassamme ainoana aikuiskoulutukseen. Kokkolassa koulutusta on järjestetty vuodesta 1988 ja valmistuneita maistereita on jo yli 800.

Kokkolan mallin panostaminen aikuiskoulutukseen on osoittautunut onnistuneeksi ratkaisuksi. Kokkolaan hakeutuvilta opiskelijoilta vaaditaan alalle soveltuvia opintoja sadan opintopisteen verran ja lisäksi muun muassa työkokemusta, joten heillä on varsin hyvä pohja opintojen suorittamiselle ja realistinen kuva opettajantyöstä. He ovat motivoituneita opiskelijoita, joiden valmistumisprosentti on vuodesta toiseen Jyväskylän yliopiston korkein.

Opettajan ammatin suosio on maassamme suuri – luokanopettajakoulutukseen hakee enemmän opiskelijoita kuin mihinkään muuhun ammattiin. Syitä tähän on muun muassa selkeä ammattikuva ja hyvä työllisyystilanne.

Jaa |
kuuluu seuraaviin kategorioihin: