Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Koulutusorganisaatioiden kumppanuus eteni sopimuksen allekirjoittamiseen

tekijä: Päivi Vuorio Viimeisin muutos keskiviikko 06. kesäkuuta 2012, 13.36

Työ Botniaksi kutsutun alueen eli Keski-Pohjanmaan, Oulun Eteläisen ja Pietarsaaren seudun korkeakoulurakenteen kehittämiseksi ja koulutusorganisaatioiden yhteistyön edistämiseksi on saanut vahvistuksekseen Botnia-kumppanuussopimuksen. Sopimuksen allekirjoittivat Centria ammattikorkeakoulu Oy, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius (Jyväskylän yliopisto), Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä ja Oulun Eteläisen Instituutti (Oulun yliopisto).

Botnia-kumppanuussopimus perustuu selvitysmies Jorma Rantasen vuonna 2009 julkaistuun selvitykseen sekä sen pohjalta laadittuun Botnia-strategiaan, joka valmistui vuonna 2010. Strategiassa yhteistyön painopisteiksi määritettiin yrittäjyys, erityisesti mikro- ja pk-yrittäjyys, aikuiskoulutus, hyvinvointi, kulttuuri ja matkailu sekä energia, ympäristö ja kestävä kehitys.

Yhteistyön tavoitteita on täsmennetty painopisteiden mukaisissa teemaryhmissä. Ryhmät jatkavat edelleen työskentelyään yhteisten kehittämishankkeiden toteuttamisessa.

Yhteistyöllä halutaan edistää Botnia-alueen vetovoimaisuutta sekä parantaa alueen korkeakoulutuksen kilpailukykyä. Tavoitteena on nostaa alueen väestön koulutustaso vähintään valtakunnalliselle tasolle. Tätä tavoitetta tuetaan esimerkiksi kehittämällä työelämälähtöisiä koulutusväyliä eri koulutusasteiden yhteistyönä. Alueellista tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa vahvistetaan professuureilla, tutkimushenkilöstöllä, yhteisillä kehittämishankkeilla sekä yhteisellä infrastruktuurilla.

Botnia-yhteistyöverkoston toimintaa johtaa Botnia-johtoryhmä. Johtoryhmän puheenjohtaja Tanja Risikko sanoo, että tavoitteena on tehdä yhteistyöstä mahdollisimman konkreettista ja päivittäistä esimerkiksi yhteisten hankekokonaisuuksien avulla.

Jaa |
kuuluu seuraaviin kategorioihin: