Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Kokkolan yliopistokeskus lievittää erityisopettajapulaa

tekijä: Päivi Vuorio Viimeisin muutos perjantai 03. elokuuta 2012, 13.31

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksesta valmistui toukokuussa 20 uutta erityisopettajaa, ja elokuussa erityisopettajaopinnot aloittaa 20 luokanopettajaa. Kiinnostus erillisiä erityisopettajan opintoja kohtaan on säilynyt suurena koko 2000-luvun: elokuussa aloittavalle kurssille oli 90 hakijaa.

Jokaisella yliopistokeskuksesta valmistuvalla erityisopettajalla on jo luokanopettajan kelpoisuus ja lisäksi monipuolista käytännön opetuskokemusta eri kouluasteilta. Koulutuksen myötä he saavat kelpoisuuden toimia erityisopettajina ja erityisluokanopettajina.

Yhden lukuvuoden kestävät opinnot toteutetaan monimuoto-opiskeluna. Opinnot voi suorittaa työn ohessa lukuun ottamatta lähiopetusjaksoja Kokkolassa. Työn ja perheen ohessa tapahtuva opiskelu, mm. vaativien oppimistehtävien tekeminen, edellyttää aikuisopiskelijoilta sinnikkyyttä ja sitoutumista opiskeluun.

Erityisopettaja toimii koulussa kaikkien oppilaiden oppimisen ja kasvun tukijana. Hänen tehtävänään on yhdessä toisten toimijoiden kanssa rakentaa huolehtivan ja yhteisvastuullisen koulun kulttuuria. Siinä kulttuurissa on olennaista jokaisen oppilaan oikeus merkitykselliseen oppimiseen ja yksilölliseen oppimisen tukeen. Yliopistonopettaja Marjaana Leivo kertoo, että juuri näissä kysymyksissä koulutus on saanut opiskelijoilta erinomaista palautetta. Yliopistokeskuksessa tehdäänkin työtä erityisopettajakoulutuksen vakinaistamiseksi Kokkolassa.

Suomalaisessa koulutuspolitiikassa on sitouduttu edistämään kaikille yhteisen koulun kehittämistä, minkä vuoksi yhä useampi erityisoppilas opiskelee tulevaisuudessa yleisopetuksen yhteydessä erityisluokalla opiskelun sijaan. Opettajat tarvitsevat yhä enemmän erityisopetuksen osaamista.

Erityisopetuksen tarve on myös viime vuosina koko ajan kasvanut. Syitä kasvuun ovat mm yhteiskunnan ja työelämän muutokset sekä lisääntynyt tieto oppimisvaikeuksista ja niiden ennaltaehkäisemisestä.

Erityisopettajat kevät 2012

Keväällä valmistui 20 uutta erityisopettajaa.

Jaa |