Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Kesäsuunnitelmia - avoimessa yliopistossa!

tekijä: Päivi Vuorio Viimeisin muutos lauantai 10. maaliskuuta 2012, 10.23

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen avoimen yliopiston tulevan kesän opetustarjonta on julkaistu yliopistokeskuksen verkkosivuilla.  Avoimessa yliopistossa voi opiskella kesällä useiden eri tiedekuntien opintoja: valikoimassa on monipuolisesti esimerkiksi erilaisia kasvatustieteellisiä aineita, kuten erityispedagogiikkaa, varhaiskasvatusta ja nuorisotutkimusta. Tarjolla on kieli- ja viestintäopintoja, yhteiskuntatieteellisistä aineista esimerkiksi psykologiaa sekä lisäksi matemaattis-luonnontieteellisiä oppiaineita.  Kesän tarjonta sisältää myös Suomen taidemusiikkia, kirjoittamistaitoa kohentavia itseopiskelukursseja sekä tieteellistä ajattelua kehittäviä kursseja.

Opinnot ovat kaikille avoimia, ja niitä voi suorittaa työn ohessa sekä joustavasti etäopiskeluna. Avoimessa yliopistossa voi aloittaa myös tutkintotavoitteisen opiskelun keväällä tai kesällä. Välivuotta viettävän on mahdollista käyttää aikansa hyödyksi suorittaen opintoja jo ennen yliopistoon pyrkimistä. Kesäaikaan perus- ja aineopintokokonaisuuksia on tarjolla kasvatustieteissä ja yhteiskuntatieteissä.

Avoimet yliopisto-opinnot ovat monelle myös mieluisa harrastus ja yleissivistyksen kartuttaja. Kesäopintoihin ilmoittautuminen päättyy aineesta riippuen touko–kesäkuussa. Moniin avoimen yliopiston opintoihin on jatkuva ilmoittautuminen eli opiskelun voi aloittaa aivan milloin tahansa.

Koko opintotarjonta ja aikataulut

 

 


Jaa |
kuuluu seuraaviin kategorioihin: