Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Hoidon laatua voidaan parantaa hyvällä johtamisella

tekijä: Päivi Vuorio Viimeisin muutos maanantai 18. kesäkuuta 2012, 14.42

Hoitotyön toimintamallien kehittäminen parantaa ikääntyneiden toimintakykyä, ja kuntoutuminen on mahdollista laitoshoidossakin.

Laitoksessa asuvien ikäihmisten on mahdollista parantaa toimintakykyään oikein suunnatulla ja aktiivisella kuntoutuksella, todettiin Vanhustenhuollon resurssien ja hoidon laadun johtaminen -hankkeessa. Toimintakyvyn parantuminen edellyttää systemaattista ja luotettavaa toimintakyvyn arviointia, kuntoutumismahdollisuuden tunnistamista sekä fysioterapeuttien ja hoitajien yhteistyössä laatimaa hoito- ja kuntoutumissuunnitelmaa, joka sisältää myös henkilökohtaisen harjoitteluohjelman. Lisäksi tarvitaan saavutettujen tulosten säännöllistä seurantaa.

Muistisairaan kotihoitoa on kehitettävä

Koska kuntoutuminen ja toimintakyvyn parantaminen on mahdollista laitoksessa, täytyy sen olla mahdollista myös kotihoidon asiakkailla. Erityisen tärkeää on tunnistaa kotihoidon asiakkaista ne, joilla on alkavan muistisairauden takia riski toimintakyvyn nopeaan heikkenemiseen.

Jotta muistisairaiden kokonaishoito onnistuisi parhaalla mahdollisella tavalla, tarvitaan myös lääketieteellistä osaamista ja lääkäreiden työpanosta. Kuinka paljon aktiivinen, mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tapahtuva systemaattinen lääketieteellinen diagnosointi ja hoito sitten vaikuttavat asiakkaiden toimintakykyyn ja voidaanko lääkäreiden ja kotihoidon henkilökunnan tiiviillä yhteistyöllä edesauttaa asiakkaiden kotona selviytymistä ja kuntoutumista? Mm. tähän etsitään Oulussa vastausta, kun hankkeen loputtua geriatrit ryhtyvät selvittelemään tarkemmin kotihoidon muistisairaiden asiakkaiden terveydentilaan ja lääkitykseen liittyviä tekijöitä.

Arjessa läsnä oleva lähijohtaja

Asiakkaiden kuntoutumista voidaan edistää hyvällä johtamisella. Hankkeen myötä on mm. konkretisoitunut, että lähiesimiehen on oltava lähellä käytäntöä ja tiedettävä, mitä yksikössä käytännössä tapahtuu.

Nyt päättymässä oleva EAKR-rahoitteinen, Kokkolan yliopistokeskuksen koordinoima, Kokkolan ja Oulun kaupunkien välinen Vanhustenhuollon resurssien ja hoidon laadun johtaminen -hanke (5/2009-6/2012) on tuottanut yhteistyössä THL:n kanssa uutta tietoa ja työvälineitä ikääntyneiden kuntoutumismahdollisuuksien tunnistamiseen, asiakkaiden kuntoutumista edistävien toimintamallien kehittämistyöhön ja johtamiseen koti- sekä ympärivuorokautiseen hoitoon.

Vanhustenhuollon resurssien ja hoidon laadun johtaminen ‑hankkeen päätösseminaari järjestetään Oulussa 20.6.2012 klo 9.00-15.30. Paikka: Hotelli Lasaretti, Merikoskisali. Samassa tilaisuudessa julkaistaan myös Ikäihmisten kuntoutumista edistävän toiminnan lähijohtaminen – Koti- ja ympärivuorokautisen hoidon laatu ja kehittäminen raportti, joka julkaistaan 20.6.2012 (THL- raportti 48/2012).

Jaa |
kuuluu seuraaviin kategorioihin: