Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Avoimen yliopiston syksyn opetustarjonta on julkaistu

tekijä: Päivi Vuorio Viimeisin muutos perjantai 11. toukokuuta 2012, 12.26

Suunnittele jo nyt syksyn opintojasi ja tutustu avoimen yliopiston opetustarjontaan lukuvuonna 2012-2013.

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen avoimen yliopiston seuraavan lukuvuoden opintotarjonta on julkaistu yliopistokeskuksen verkkosivuilla. Opintoja on tuttuun tapaan tarjolla laajasti eri aloilta, valikoimassa on kestosuosikkien lisäksi myös joitakin uusia oppiaineita. Avoimen yliopiston opinnot ovat kaikille avoimia pohjakoulutuksesta tai iästä riippumatta ja opinnot sopivat hyvin moniin eri käyttötarkoituksiin: työelämän osaamisen tueksi, harrastukseksi tai uuden ammatin hankkimiseen.

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen avoimessa yliopistossa on mahdollista opiskella ensi syksynä opintoja monipuolisesti eri tiedekunnista: humanistisia aineita, laaja valikoima kasvatustieteellisiä aineita, informaatioteknologisia aineita, matemaattis-luonnontieteellisiä aineita ja yhteiskuntatieteellisiä aineita. Lisäksi tarjonnassa on yleisopintoja sekä kieli- ja viestintäopintoja. Päättyvänä lukuvuotena ensimmäistä kertaa tarjonnassa ollut Sosiaali- ja psykogerontologian opintokokonaisuus alkaa ensi syksynä uudelleen. Aiemmalta lukuvuodelta tutun opintotarjonnan lisäksi syksyllä alkaa uutena esimerkiksi Hyvä elämä ja etiikka –opintojakso sekä Musiikkiterapian perusopinnot.

Monet avoimen yliopiston opinnoista toimivat non-stop-periaaatteella, eli opiskelija voi ilmoittautua mukaan milloin tahansa ja edetä opinnoissaan oman aikataulunsa mukaan.

Ajankohtaiset musiikkiterapian opinnot alkavat syksyllä

Musiikkiterapian perusopinnot käynnistyvät jälleen Kokkolan yliopistokeskuksessa syksyllä 2012. Musiikkiterapian tieteenala ja sen eri sovellukset ovat viime aikoina herättäneet runsaasti mielenkiintoa. Musiikkiterapiassa käsitellään musiikin hoitavia, psykologisia ja fysiologisia vaikutuksia. Musiikkiterapialla

tarkoitetaan musiikkiterapeutin suorittamaa ja musiikin eri ominaisuuksia hyödyntävää toimintaa hoidollisten päämäärien saavuttamiseksi. Musiikkiterapiaa käytetään niin psyykkisessä kuntoutuksessa kuin myös kehitysvammahuollossa, oppimisvaikeuksien kuntoutuksessa, vanhustenhoidossa, avohoidossa ja kaikkialla, missä ihminen on hoidon ja kuntoutuksen tarpeessa.

Musiikkiterapian perusopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle teoreettista ja tutkimuksellista perustietopohjaa musiikkiterapiasta sekä perehdyttää musiikkiterapian sovelluksiin ja käytäntöihin erilaisissa diagnostisissa kohderyhmissä. Musiikkiterapian perusopinnot eivät anna musiikkiterapeutin ammatillista pätevyyttä, mutta niitä voi käyttää suoraan osana musiikkiterapeutin kliiniseen kelpoisuuteen johtavaa koulutusta. Perusopintojen jälkeen opiskelijalla on kuitenkin valmiudet käyttää musiikkia terapeuttisesti oman työnsä monipuolistamiseksi. Opintoihin sisältyy luentoja, seminaarityöskentelyä ja demonstraatioita yhteensä noin 10 viikonloppuna. Suoritustapoina ovat lisäksi kirjallisuus, oppimistehtävät ja -päiväkirjat sekä kokemuksellinen työskentely. Opinnot soveltuvat erityisen hyvin hoito-, erityiskasvatus- ja musiikkialan ammateissa toimiville tai niille aikoville sekä sivuaineopinnoiksi esim. psykologian, erityispedagogiikan ja kasvatustieteen opiskelijoille. Perusopintoihin ei ole pääsyvaatimuksia.

Jaa |