Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Avoimen yliopiston kevätlukukausi käynnistyy

tekijä: Päivi Vuorio Viimeisin muutos maanantai 09. tammikuuta 2012, 15.45

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen avoimen yliopiston kevätlukukauden opetustarjonta on julkaistu, ja opintoihin ilmoittautuminen on käynnistynyt vilkkaasti. Opintoja on tuttuun tapaan tarjolla laajasti eri aloilta, opetustarjonnasta löytyy kestosuosikkien lisäksi myös uusia oppiaineita: viestintäkompetenssi ja opetusteknologia. Avoimen yliopiston opinnot ovat kaikille avoimia pohjakoulutuksesta tai iästä riippumatta, ja avoimeen yliopistoon hakeutuukin opiskelijoita laidasta laitaan: sekä tutkintoa tavoittelevia, osaamistaan päivittäviä että harrastuksekseen opiskelevia.

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen avoimessa yliopistossa on mahdollista opiskella monipuolisesti esimerkiksi erilaisia kasvatustieteellisiä oppiaineita. Opetustarjonnasta löytyy niin erityispedagogiikkaa kuin aikuiskasvatustakin ja lisäksi tarjolla on ainutlaatuinen nuorisotutkimuksen perusopintokokonaisuus, jota ei voi opiskella missään muualla kuin Kokkolan yliopistokeskuksessa Jyväskylän yliopiston tutkintovaatimusten mukaisesti. Syyslukukaudella erityisen suosituksi oppiaineeksi nousi varhaiskasvatustieteen perusopintokokonaisuus: varhaiskasvatuksen opiskelun voi aloittaa myös nyt kevätlukukaudella.

Uutuutena Viestintäkompetenssi ja Opetusteknologia

Kevätlukukauden tarjonnassa täysin uusia opintoja edustavat viestintäkompetenssin ja opetusteknologian kurssit. Asiakkaat ovat toivoneet erityisesti lisää viestintäopintoja avoimeen yliopistoon. Opetusteknologia puolestaan sisältää ajankohtaista tietoa opetuksessa käytettävästä teknologiasta ja on siten opetustehtävissä toimiville sopiva kurssi oman ammattitaidon vahvistamiseen.

Viestintäkompetenssin 7 opintopisteen laajuisella kurssilla opitaan jäsentämään ja arvioimaan viestintäosaamista ja vuorovaikutustaitoja. Kurssilla perehdytään erityisesti työelämässä tarvittavaan viestintäosaamiseen ja vuorovaikutustaitoihin. Kurssilla tutustutaan viestintätaitojen arviointimenetelmiin ja opitaan erilaisia tapoja antaa palautetta viestintätaidoista. Kurssilaiset oppivat myös soveltamaan kurssin antia käytännössä: analysoimaan ja arvioimaan viestintätaitoja ja viestintäkompetenssia, sekä oman viestintänsä että muiden viestinnän osalta.

Opetusteknologian 3 opintopisteen laajuinen kurssi on ajankohtainen ja käytännönläheinen kokonaisuus, jossa on mahdollista päivittää opetusteknologiaan liittyvä osaamisensa. Kurssilla käydään läpi nimenomaan opettajan työssä tarvittavia työvälineitä ja teknologiaa. Kurssi sopii erinomaisesti tietotekniikan aineenopettajille tai muissa opetustehtävissä toimiville tai opetustehtäviin aikoville.

Monet Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen oppiaineista toimivat non-stop-periaatteella, eli mukaan voi ilmoittautua milloin tahansa. Esimerkiksi kaikki kasvatustieteelliset oppiaineet on mahdollista aloittaa juuri silloin, kun opiskelijalle parhaiten sopii. Lisäksi monet opinnot on suunniteltu aikuisopiskelijoiden tarpeita ajatellen joustaviksi ja monimuotoisiksi: verkko-opiskelu on yhä useamman opiskelijan tapa opiskella avoimen yliopiston opintoja.

Jaa |
kuuluu seuraaviin kategorioihin: