Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

“Adult Student Life” tukee aikuisen opiskelua ja oppimista

tekijä: Päivi Vuorio Viimeisin muutos torstai 02. elokuuta 2012, 15.41

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius kehittää aikuisopiskelijoiden opiskelijaympäristöä luomalla Adult Student Life –toimintamallia. Jyväskylän yliopisto tukee kahden aikuisopiskelua edistävän pilotin toteuttamista Kokkolassa osana omaa Student Life –hankettaan.

Verkkotentti  -pilotissa kehitetään tenttimisen malli, jossa tentti suoritetaan verkossa, esim. kotikoneella.  Yliopistokeskus vastaa etätentin pedagogisten ratkaisujen suunnittelusta ja Jyväskylän yliopiston IT-palvelut teknisistä ratkaisuista. Pilotti mahdollistaa entistä joustavamman opiskelun ja kehittää oppimista edistävää tenttipedagogiikkaa. Tavoitteena on edistää ymmärtävää oppimista ja kokonaisuuksien hahmottamista esimerkiksi soveltavien tenttikysymysten avulla.

Co-curriculum -pilotissa kehitetään kansainvälistymisen -malli siitä, miten opiskelija voi kehittää kansainvälisyystaitojaan virallisen opetusohjelman ulkopuolella. Tavoitteena on rakentaa opintojen ohessa opittujen taitojen tunnistamista tukeva malli yhteistyössä erilaisten järjestöjen, yhdistysten ja vapaaehtoistyötä toteuttavien organisaatioiden kanssa. Pilottiin valitaan yliopistokeskuksen maisteriopintojen opiskelijoita, jotka tekevät suunnitelman kansainvälisyysosaamisensa ja verkostoitumisensa kehittämiseksi. Opiskelijat saavat yksilö- ja ryhmäohjausta prosessin aikana. Opiskelija laatii oppimisestaan portfolion, joka arvioidaan. Pilotissa huomioidaan aikuisopiskelijoiden tarpeet ja mahdollisuudet kansainvälistymisessä.

Lisätietoa piloteista antaa koordinaattori Sanna Anttonen.

Jaa |