Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Yhteistyö Levón-instituutin kanssa vahvistuu

tekijä: Päivi Vuorio Viimeisin muutos perjantai 25. marraskuuta 2011, 09.58

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius ja Vaasan yliopiston Levón-instituutti ovat 11.11.2011 allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen, jolla tavoitellaan osapuolten yhteistyön lisäämistä ja yhteisen palvelutarjonnan kehittämistä Keski-Pohjanmaalla.

Yhteistoiminta koskee liiketoimintaosaamiseen liittyvää täydennyskoulutusta, palvelututkimusta sekä organisaation kehittämistä. Käytännössä tämä tarkoittaa mm. yhteistä tuote- ja palvelukehitysideointia. Yliopistokeskus voi myös markkinoida Levón-instituutin palveluja ja Levón-instituutti vastavuoroisesti yliopistokeskuksen palveluja. Lisäksi sopijapuolet kehittävät yhteisiä toimintatapoja (mm. tarjouspohjat, vaikuttavuuden indikaattorit, palautejärjestelmät, opetusteknologia) ja yhteistä näkyvyyttä alueella. Toimintaa täsmentää ja ohjaa ohjausryhmä.

Yhteistyö edistää yliopistokeskussopimuksen mukaista kauppatieteellisen tiedeperustan vahvistamista yliopistokeskuksessa. Lisäksi yhteistyö tukee Botnia-strategiassa 2015 määriteltyjen tavoitteiden saavuttamista.

Jaa |
kuuluu seuraaviin kategorioihin: