Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Tuloksellisuus on yliopistokeskuksen elinehto

tekijä: Päivi Vuorio Viimeisin muutos tiistai 13. syyskuuta 2011, 15.26

Rehtori Aino Sallinen totesi yliopistokeskuksen lukuvuoden avauspuheessaan, että koulutuksessa ei voi enää odottaa rahoituksen kasvua, vaan niin yliopistot kuin ammattikorkeakoulutkin joutuvat varautumaan leikkauksiin. Rakenteellisen kehittämisen pyörteissä hän kehotti yliopistokeskusta pitämään ohjakset omissa käsissä. Hän muistutti, että paras tae yliopistokeskuksen tulevaisuudelle on tuloksellisuus. Toisena vakaustekijänä hän nosti esille keskittymisen omiin vahvuuksiin. Hän patisti yliopistokeskusta myös laajentamaan rahoituspohjaansa, sillä niin valtiolta, Euroopan unionilta, Suomen Akatemialta kuin Tekesiltäkin tuleva rahoitus on vähenemässä.

Sallinen kiirehti korkeakoulutuksen alueellisen Botnia-strategian toteutusta. Hänen mielestään nyt on saatava konkreettisia tuloksia aikaan. Hän kehotti yliopistokeskusta ottamaan vahvan roolin strategian toteutuksessa.

Kaiken kaikkiaan Sallinen piti yliopistokeskuksen asemaa turvattuna, sillä yliopistokeskus on tehnyt hyvää tulosta ja toiminta on korkealaatuista. Hän kiitti myös yliopistokeskuksen vahvaa keskittymistä aikuiskoulutukseen. Aivan erityiset kiitokset Sallinen osoitti alueelle arvokkaasta tuesta yliopistojen pääomakeräyksessä. Hän arvioi, että miljoonan euron tuki Keski-Pohjanmaalta on Suomessa ennätyksellinen.

Juhlapuheen piti entinen pankinjohtaja Aatto Ainali, joka painotti puheessaan koulutusorganisaatioiden ja elinkeinoelämän yhteistyötä, jota hän piti elinehtona alueen menestykselle. Hän toivoi yliopistokeskuksen henkilöstön hakeutuvan aktiiviseen vuorovaikutukseen yritysten kanssa. Esimerkkinä askelesta parempaan vuorovaikutukseen hän mainitsi yliopistokeskuksen ja yrittäjien yhteistyönä perustetun Chydenius Clubin. Ainali totesi, että myös liike-elämältä tarvitaan henkistä ja taloudellista tukea, jotta kovalla työllä Keski-Pohjanmaalle saadut korkeakouluyksiköt myös pysyisivät alueella.

Katso tallenne avajaisista

Jaa |
kuuluu seuraaviin kategorioihin: