Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Taidehistorian opintoja pitkästä aikaa avoimessa

tekijä: Päivi Vuorio Viimeisin muutos tiistai 23. elokuuta 2011, 16.06

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen avoin yliopisto käynnistää syyskuussa taidehistorian perusopintojen opetuksen, jota yliopistokeskuksessa ei ole ollut vuosiin. Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen avoimessa yliopistossa on mahdollista opiskella tänä syksynä aivan ensimmäistä kertaa sosiaali- ja psykogerontologiaa sekä varhaiskasvatusta. Lisäksi uusia opintoja ovat viestintäkompetenssin kurssi ja puheviestinnän perusteet.

Taidehistorian opinnoissa paneudutaan Suomen ja länsimaiden kuvataiteen ja arkkitehtuurin merkittäviin ilmiöihin sekä taidehistorian tärkeimpiin teoksiin ja taiteilijoihin. Lisäksi tutustutaan mm. teosanalyysin ja tyylihistorian perusteisiin. Opintojen toteutus vaihtelee opintojaksoittain. Suoritus- ja opiskelutapoina ovat mm. luento-opetus, itsenäiset oppimistehtävät, tentit sekä harjoitustehtävät. Lisäksi tutustutaan opiskelupaikkakunnan kaupunkikuvaan, julkisiin taideteoksiin sekä taidekokoelmiin.

Opintokokonaisuus on avoin kaikille opiskelijoille koulutustaustasta ja tavoitteista riippumatta, ja sen voi ottaa myös sivuaineena osaksi kandidaatin tai maisterin tutkintoa. 30 opintopisteen laajuisen opintokokonaisuuden hinta on 300 euroa.

Taidehistoria oppiaineena tutkii niitä taiteen ilmiöitä, jotka ovat näköaistin havainnoitavissa. Taide tekee näkyväksi ihmisen mielen toimintaa, tunteita, uskomuksia, mielikuvitusta tai päättelyä. Taidehistorioitsija kartoittaa, lukee ja tulkitsee tätä toimintaa olipa kysymys taiteen tekijöistä tai tekotavoista, ilmiasusta tai aihemaailmasta, yhteiskunnallisesta, ideologisesta tai uskonnollisesta taustasta, ajatusmalleista tai taidefilosofisista pohdinnoista. Taidehistorioitsija ottaa huomioon taiteenteon historialliset edellytykset ja muistaa myös, että itse taidehistoriakin on historiallisen muutoksen alainen. Taidehistoria kattaa kuvataiteiden ja arkkitehtuurin tutkimuksen ohella myös muita visuaalisen kulttuurin ilmiöitä perehtyen ilmiöiden historiaan, merkityksiin ja taiteen tarkasteluun liittyviin teorioihin.

Tietoa avoimen yliopiston lukuvuodesta 2011-2012.

Jaa |
kuuluu seuraaviin kategorioihin: