Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Sisukkaat aikuisopiskelijat palkittiin

tekijä: Päivi Vuorio Viimeisin muutos torstai 13. lokakuuta 2011, 13.06

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä, Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu ja Kokkolan yliopistokeskus Chydenius palkitsivat kampusiltamissa kukkasin ja kunniakirjoin aikuisopinnoissa kunnostautuneita opiskelijoita.

Koulutusyhtymä palkitsi vuoden aikuisopiskelijana Henry Hästbackan. Hän joutui lähes 35 vuoden työkokemuksen jälkeen miettimään ammatinvaihtoa ja ammatilliseen koulutukseen hakeutumista jäätyään työttömäksi. Uuden ammattialan hän löysi vaiheittain opiskelemalla Keski-Pohjanmaan aikuisopistossa. Suoritettuaan rakennusalan tutkinnon hän työllistyi rakennusalalle. Palkintoa perustellaan myös Henry Hästbackan myönteisellä opiskeluasenteella, jonka vuoksi hän oli koulutusryhmässä hyvän ilmapiirin luoja ja hyvänä esimerkkinä muille opiskelijoille.

Sairaanhoitajaksi jouluksi valmistuva Satu Hänninen on ammattikorkeakoulun vuoden aikuisopiskelija. Palkinnon perusteissa todetaan, että Satu Hännisellä on vahva halu kehittää itseään ja opiskella uuteen ammattiin. Hän on erittäin motivoitunut oppimaan uutta ja opiskelu on sujunut loistavasti. Palkittua opiskelijaa kiitetään myös aktiivisesta osallistumisesta oppitunneilla, auttavaisuudesta ja positiivisesta asenteesta.

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius palkitsi sosiaalityön maisteriopinnoissa opiskelevan Arja Isosaaren. Arja Isosaari on aloittanut sosiaalityön opintonsa yliopistokeskuksen avoimessa yliopistossa. Hän on suorittanut kaikki opinnot perusopinnoista lähiviikkoina valmistuviin maisteriopintoihin saakka viidessä vuodessa haastavien ammatillisten tehtävien ohessa. Isosaaresta mainitaan myös, että hän on opiskelijaryhmänsä keskeinen verkostoija ja keskustelija, joka on antanut opetuksesta tarvittaessa myös kriittistä palautetta.

Osuuskauppa KPO sai tunnustusta koulutusmyönteisyydestä

Aikuiskoulutuksen järjestäjät palkitsivat myös koulutusmyönteisen organisaation. Tänä vuonna tunnustuksen sai Osuuskauppa KPO.

Perusteluissa todetaan, että KPO on kouluttanut henkilökuntaansa systemaattisesti monien vuosien aikana ja tukenut heitä tutkintoon johtavissa opinnoissa. Yritys on myös osallistunut monella tavalla koulutusohjelmien kehittämiseen ja tehnyt yhteistyötä koulutuksen järjestäjien kanssa. Osuuskauppa KPO:n edustajat ovat toimineet luennoitsijana useissa tilaisuuksissa. KPO on myös tilannut yrityskohtaisia täsmäkoulutuksia henkilökuntansa osaamisen kehittämiseksi. Lisäksi Osuuskauppa KPO on tukenut yliopistotoiminnan kehittämistä Keski-Pohjanmaalla.

Alueellinen koulutusmyönteisen organisaation palkinto jaettiin nyt toisen kerran. Viime vuonna koulutusmyönteisen organisaation diplomin sai ohjelmistotalo Alfame Systems Oy.

Jaa |