Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Oulun yliopisto vahvistaa toimintaansa Kokkolassa

tekijä: Päivi Vuorio Viimeisin muutos maanantai 13. kesäkuuta 2011, 08.48

Oulun yliopiston alainen soveltavan kemian professuuri Kokkolan yliopistokeskuksessa saa jatkoa viiden vuoden ajaksi. Yliopiston toiminta Kokkolassa vahvistuu uudella, myös viisivuotisella, yleislääketieteen professuurilla.

Molempiin professuureihin on kerätty rahoitusta alueelta. Kemian professuurin suurimmat rahoittajat ovat Kokkolan kaupunki ja OMG Kokkola Chemicals Oy. Lisäksi rahoitukseen ovat sitoutuneet KOSEK, Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä, Boliden Oy, KemFine Oy, Yara Oy ja Tetra Chemicals Oy.

Kemian professuurin avulla halutaan tukea alueen elinkeinoelämään vahvistamalla kemian ja kemiantekniikan osaamiskeskittymää. Oulun yliopisto pyrkii myös turvaamaan kemian maisteriopinnot Kokkolan yliopistokeskuksessa. Kemian ja kemiantekniikan maisteriopinnot aloitettiin vuonna 2007 ja koulutukseen on tähän mennessä valittu kolme opiskelijaryhmää. Kemian alan tutkimustoiminta on myös laajentunut yliopistokeskuksessa voimakkaasti viime vuosina.

Yleislääketieteen professori hoitaa osan työajastaan yleislääketieteen erikoislääkärikoulutuksen aluekoordinaattorin tehtäviä ja siltä osin kustannuksista vastaa Oulun yliopistollisen sairaalan yleislääketieteen yksikkö.  Muita rahoittajia ovat Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Kiuru ja Kokkolan kaupunki.

Yleislääketieteen professuurin avulla alueella työskentelevien ja kuntien palvelukseen hakeutuvien lääkäreiden erikoistumista yleislääketieteeseen kannustetaan ja tuetaan. Myös lääkäreiden peruskoulutukseen liittyvästä kliinisestä koulutuksesta voidaan suurempi osa toteuttaa Keski-Pohjanmaan terveysasemilla, minkä odotetaan vaikuttavan opiskelijoiden halukkuuteen hakeutua työhön alueelle. Professuuri tukee myös sosiaali- ja terveydenhoitoalan tutkimuksen ja koulutuksen kehittämistä yliopistokeskuksessa.

Jaa |
kuuluu seuraaviin kategorioihin: