Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Neljäskymmenes sosiaalityön maisteri on valmistunut

tekijä: Päivi Vuorio Viimeisin muutos tiistai 17. toukokuuta 2011, 09.38

Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteellinen tiedekunta on myöntänyt yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinnon sosiaalityön pääaineessa järjestyksessä 40. Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa opiskelleelle aikuisopiskelijalle.

40:s maisterin tutkinto osui kokkolalaisen Anne Myllykankaan kohdalle. Hän työskentelee Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Kiurussa ja on vienyt maisteriopinnot sitkeästi päätökseen työn ja perheen ohella. Hänen pro gradu –tutkielmansa käsitteli masennuksesta selviytyneiden nuorten sosiaalisen tuen muotoja.

Sosiaalityön maisteriopetus aloitettiin Kokkolassa vuonna 2006. Opinnot kestävät keskimäärin 2– 2,5 vuotta kokopäiväisissä opinnoissa. Kun otetaan huomioon, että yliopistokeskuksen sosiaalityön opiskelijat opiskelevat työn ohella, opintojen läpäisevyys on erinomainen.

Sosiaalityön maisteriopintoihin valitaan vuosittain 20 opiskelijaa. Hakijoita on ollut vuosittain 50–60. Tänä vuonna opiskelijoita valitaan kuudennen kerran ja hakijoita oli 56. Maisteriopintoihin vaaditaan vähintään alempi korkeakoulututkinto sekä sosiaalityön perus- ja aineopinnot mahdollisimman pitkälle suoritettuina. Näitä voi suorittaa esimerkiksi avoimessa yliopistossa Kokkolassa, jonka kautta myös ilman aikaisempaa korkeakoulututkintoa olevat voivat edetä maisteriopintoihin. Monilla hakijoilla on pohjana ammattikorkeakoulun sosionomitutkinto sekä opintoja avoimessa yliopistossa. Useimmilla on jo käytännön kokemusta sosiaalialan töistä.

Kokkolan yliopistokeskus tarjoaa tällä hetkellä ainoana Suomessa pysyvästi sosiaalityön maisteriopintoja työn ohessa opiskeltavina aikuisopintoina. Kunnat osallistuvat tämän koulutuksen rahoitukseen huomattavalla panoksella.

Sosiaalityön maisteritutkinto on laaja-alainen yhteiskuntatieteellinen tutkinto, joka antaa valmiudet hyvinvointipalvelujen ylimpiin virkoihin sekä erilaiseen asiakas- ja kehittämistyöhön. Tutkinto antaa myös oikeuden jatkaa tohtorintutkintoon.

 

 

Jaa |
kuuluu seuraaviin kategorioihin: