Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Kokkolan yliopistokeskuksen avoimen yliopiston opetustarjonta vastaa koulutustarpeeseen

tekijä: Päivi Vuorio Viimeisin muutos maanantai 07. marraskuuta 2011, 14.20

Kokkolan yliopistokeskuksen oma avoin yliopisto on tarjonnut syksyn aikana runsaasti opiskelijoita kiinnostavia opintoja. Uudet oppiaineet, kuten sosiaali- ja psykogerontologia ja varhaiskasvatus, ovat käynnistyneet, varhaiskasvatus jopa ennätyksellisen suurella opiskelijamäärillä. Tarjotuista 54:stä oppiaineesta vain 1 opintokokonaisuus on peruttu, eli suunnitelluista opinnoista käynnistyi 98%.

Opetustarjonnan suunnittelu on onnistunut erinomaisesti, koska oppiaineet kiinnostavat opiskelijoita ja tarjottuihin kokonaisuuksiin ilmoittautuu runsaasti opiskelijoita. Opiskelijoiden näkökulmasta on tärkeää, että suunnitellut opintokokonaisuudet myös toteutuvat. Moni opiskelija tarvitsee avoimen opintoja tutkintonsa osaksi ja silloin opintokokonaisuuden peruuntuminen voi hankaloittaa myös opintojen etenemistä. Miltei kaiken markkinoidun opetuksen toteutuminen kertoo myös siitä, että yliopistokeskuksen tarjoamilla tieteenaloilla on kysyntää.

Avoin yliopisto on huomioinut opetustarjontaa suunnitellessaan alueen opiskelijoilta tulleen palautteen ja koulutustarpeesta kertovat viestit.  Opiskelijoiden palaute on tärkeää, sillä opetustarjonnan suuntaaminen niille aloille, joissa koulutusta tarvitaan, tuottaa juuri oikeanlaista osaamista sekä opiskelijoille itselleen että niihin organisaatioihin, joissa opiskelijat työskentelevät tai tulevat työskentelemään. Toteutuneiden oppiaineiden taustalla ovat myös laadukkaat, joustavat ja ajanmukaiset opetusjärjestelyt, jotka soveltuvat erityisesti aikuisopiskelijoille.

Avoin yliopisto alkaa suunnitella jo lukuvuoden 2012-2013 opetustarjontaa ja toivoo palautetta opetustarjonnastaan. Kaikki ideat ja toiveet uuden opetustarjonnan suunnitteluun liittyen otetaan vastaan ja jokainen yksittäinen palaute luetaan ja pyritään huomioimaan tulevan opetustarjonnan suunnittelussa.

Jaa |
kuuluu seuraaviin kategorioihin: