Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Kesälläkin voi opiskella - avoimessa yliopistossa!

tekijä: Päivi Vuorio Viimeisin muutos tiistai 26. huhtikuuta 2011, 12.17

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen avoimen yliopiston tulevan kesän opetustarjonta.

Avoimessa yliopistossa voi opiskella kesällä useiden eri tiedekuntien opintoja: valita voi monipuolisesti esimerkiksi erilaisia kasvatustieteellisiä aineita, vaikkapa erityispedagogiikkaa tai nuorisotutkimusta. Tarjolla on myös informaatioteknologian tiedekunnan opintoja, yhteiskuntatieteellisistä aineista esimerkiksi psykologiaa sekä lisäksi matemaattis-luonnontieteellisiä oppiaineita. Yksittäisistä kursseista kesän tarjonta sisältää esimerkiksi kirjoittamistaitoa kohentavia itseopiskelukursseja sekä yhteiskuntatieteellisiä, tieteellistä ajattelua kehittäviä kursseja.

Opinnot ovat kaikille avoimia, ja niitä voi suorittaa työn ohessa sekä joustavasti etäopiskeluna. Avoimessa yliopistossa voi aloittaa myös tutkintotavoitteisen opiskelun keväällä tai kesällä. Välivuotta viettävän on mahdollista käyttää aikansa hyödyksi suorittaen opintoja jo ennen yliopistoon pyrkimistä. Kesäaikaan perus- ja aineopintokokonaisuuksia on tarjolla kasvatus- ja yhteiskuntatieteissä.

Avoimet yliopisto-opinnot ovat monelle myös mieluisa harrastus ja yleissivistyksen kartuttaja. Kesäopintoihin ilmoittautuminen päättyy kurssista riippuen huhti–kesäkuussa. Joihinkin opintoihin on jatkuva ilmoittautuminen.

Jaa |