Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Kauppatieteen professuuria valmistellaan

tekijä: Päivi Vuorio Viimeisin muutos maanantai 16. toukokuuta 2011, 15.32

Vaasan yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, Suomen Yrittäjyysakatemia Säätiö, Kokkolan kaupunki, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä sekä Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu ovat solmineet aiesopimuksen liiketaloustieteen professuurin perustamisesta Kokkolan yliopistokeskukseen.

Tutkimuspainotteisen viisivuotisen professuurin perustamista varten kerätään parhaillaan lahjoitusvaroja. Professuurin alaa, joksi on alustavasti määritelty liiketoiminnan kehittäminen, täsmennetään vielä.

Professuurin avulla pyritään edistämään liiketaloustieteen koulutusta ja tarjontaa Kokkolassa, ja siten vahvistamaan alueen yritysten liiketoimintaosaamista.


Kari Kumpulainen ja Matti Jakobsson

Johtaja Kari Kumpulainen (Kokkolan yliopistokeskus Chydenius) ja rehtori Matti Jakobsson (Vaasan yliopisto) sopimuksen allekirjoitustilaisuudessa.

Jaa |
kuuluu seuraaviin kategorioihin: