Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Kaksi vakituista professoria Kokkolan yliopistokeskus Chydeniukseen

tekijä: Päivi Vuorio Viimeisin muutos tiistai 08. marraskuuta 2011, 13.49

Ismo Hakalasta tietotekniikan professori

Jyväskylän yliopiston rehtori Aino Sallinen on ottanut professorin tehtävään, jonka ala on tietotekniikka, filosofian tohtori Ismo Hakalan 1.1.2012 alkaen. Tehtävä täytettiin kutsumismenettelyä käyttäen. Professuuri on sijoitettu Kokkolan yliopistokeskus Chydeniukseen.

Ismo Hakala on toiminut yliopistokeskuksen määräaikaisena professorina vuodesta 2002 lähtien. Hänen toiminnassaan painottuu yhteiskunnallinen ja alueellinen vuorovaikutus. Hakalan sensoriverkkoihin ja opetusteknologiaan suuntautunut tutkimustoiminta on aktiivista.

Hakala on väitellyt filosofian tohtoriksi matematiikan alalta vuonna 1997 Jyväskylän yliopistossa. Hän on työskennellyt Oulun yliopiston matematiikan laitoksessa useissa tehtävissä sekä Kokkolan yliopistokeskuksessa vuodesta 1999.

Keski-Pohjanmaan alue tukee professuuria Suomen yrittäjyysakatemia -säätiön kautta vuosina 2012-2016 78 000 eurolla vuodessa, yhteensä 390 000 eurolla. Professuuria varten ovat lahjoittaneet varoja Kokkolan kaupunki, Kokkolanseudun kehitys Oy KOSEK, Keski-Pohjanmaan liitto, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä, Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, KIP infra, Keski-Pohjanmaan OP-liitto, Anvia Oy, Canorama Oy ja Raisoft Ltd.

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa tekevät yhteistyötä Jyväskylän, Oulun ja Vaasan yliopistot Jyväskylän yliopiston koordinoimana. Keskuksen informaatioteknologian yksikössä järjestetään tietotekniikan maisterikoulutusta työn ohella opiskeleville aikuisopiskelijoille.

 

Aila-Leena Matthiesista sosiaalityön professori

Professorin tehtävään, jonka ala on sosiaalityö, on otettu yhteiskuntatieteiden tohtori Aila-Leena Matthies 1.1.2012 alkaen. Tehtävä täytettiin kutsumismenettelyä käyttäen. Professuuri on sijoitettu Kokkolan yliopistokeskus Chydeniukseen.

Aila-Leena Matthies on toiminut yliopistokeskuksen sosiaalityön määräaikaisena professorina vuodesta 2007 laajentaen ja kansainvälistäen yliopistokeskuksen tutkimustoimintaa. Parhaillaan Matthies johtaa Suomen Akatemian rahoittamaa tutkimushanketta, jossa selvitetään hyvinvointipalvelujen roolia  marginalisoitujen kansalaisten osallistumiselle. Matthies on väitellyt yhteiskuntatieteiden tohtoriksi Jyväskylän yliopistossa vuonna 1995 yhteiskuntapolitiikan alalta. Hän on työskennellyt sosiaalityön opetuksessa ja tutkimuksessa Jyväskylän yliopistossa sekä sosiaalityön professorina saksalaisessa Magdeburg-Stendalin korkeakoulussa vuosina 1996-2007.

Yhteisöt ja yritykset tukevat sosiaalityön professuuria 232 400 eurolla vuosittain, yhteensä 1 162 000 eurolla. Lahjoittajia ovat Kokkolan kaupunki, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä, Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakouluosakeyhtiö, Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä, peruspalveluliikelaitos JYTA, Pohjanmaan liitto, Vaasan, Pietarsaaren ja Kalajoen kaupungit, Peruspalvelukuntayhtymät Kallio ja Selänne sekä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä.

Yliopistokeskuksessa opetetaan sosiaalityötä työelämälähtöisinä aikuisopintoina ainoana yksikkönä maassamme. Opetus ja tutkimus profiloituvat kansalaisosallistumiseen ja yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen. Yksikkö on vahvasti mukana alueen hyvinvointipalveluiden kehittämisessä.

Jaa |
kuuluu seuraaviin kategorioihin: