Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Ajankohtaista tietoa ikääntymisestä avoimessa yliopistossa

tekijä: Päivi Vuorio Viimeisin muutos keskiviikko 07. syyskuuta 2011, 14.15

Syksystä 2011 lähtien ajankohtaista tietoa ikääntymisestä on tarjolla myös Kokkolassa, sillä Sosiaali- ja psykogerontologian opintokokonaisuus 25 op käynnistyy Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen avoimessa yliopistossa. Opintokokonaisuus on tarjonnassa nyt ensimmäistä kertaa ja sen hinta on 250 euroa. Opinnot sopivat täydennyskoulutuksen tarpeeseen sosiaali- ja terveydenhoitoalalla, erityisesti vanhustyössä, jossa tarvitaan moniammatillista osaamista sekä sosiaalialan että terveydenhuollon puolelta. Kokonaisuuteen kuuluu myös psykologinen ulottuvuus yhteiskunnallisen ulottuvuuden lisäksi. Näiden opintojen puitteissa on mahdollista tuoda näitä kahta kenttää - sosiaalisektoria ja terveyssektoria – yhteen.

Sosiaali- ja psykogerontologian opintokokonaisuudessa perehdytään sosiaali- ja psykogerontologian (sosiologisen ja psykologisen ikä- ja ikääntymistutkimuksen) perusteisiin, teorioihin, keskusteluihin ja tutkimukseen. Opinnoissa tarkastellaan ikääntymistä, elämänkulkua, ikä- ja elämänvaiheita, erityisesti vanhenemista ja vanhuutta, sekä ikääntyvää yhteiskuntaa. Opintojaksoissa käsitellään muun muassa kysymyksiä, mitä ikä on, millaisia merkityksiä iällä ja ikääntymisellä on yksilö-, ryhmä- ja yhteiskuntatasolla sekä miten ikää käytetään perusteena erilaisille toiminnoille yhteiskunnassa.

Erityisesti tarkastelukohteina ovat suomalainen ikääntyvä yhteiskunta ja sen kehityssuunnat, mutta kokonaisuudessa perehdytään myös vanhenemisen psykologiaan. Psykologisessa opintojaksossa tutustutaan mm. keskeisiin psyykkistä vanhenemista kuvaaviin teorioihin, tiedonkäsittelytoiminnoissa tapahtuviin muutoksiin, persoonallisuuden merkitykseen vanhuuteen sopeutumisessa sekä mielenterveyden haasteisiin ja voimavaroihin.

Opintokokonaisuus on avoin kaikille opiskelijoille koulutustaustasta ja tavoitteista riippumatta, ja sen voi ottaa myös sivuaineena osaksi kandidaatin tai maisterin tutkintoa.

Tietoa avoimen yliopiston lukuvuodesta 2011-2012.

Jaa |
kuuluu seuraaviin kategorioihin: