Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

AgriBisnes-koulutuksesta liiketoimintaosaamista maatalousyrittäjille

tekijä: Päivi Vuorio Viimeisin muutos maanantai 20. kesäkuuta 2011, 08.33

Kokkolan yliopistokeskuksessa käynnistyy 2 -vuotinen liiketoimintaosaamisen koulu­tus, jonka tavoitteena on lisätä ja kehittää alueen maatalousyritysten johto- ja muissa avain­tehtä­vissä toimivien liiketoiminta- ja strategista osaamista. Tavoitteena on maatalousyritysten jatkuvuuden, kasvun sekä kannattavuuden tukeminen tulevai­suuden haasteita vastaavaksi. Toteutettavan koulutuksen avulla tuetaan lisäksi maatalousyritysten mark­kina-mahdollisuuk­sien laajentumista ja edellytyksiä menestyä kansainvälistyvillä markkinoilla

Hankkeen kohderyhmänä ovat Keski-Pohjanmaan, Pohjois- Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueilla kasvuun ja kehittämiseen sitoutu­neet maatalousalan yritykset sekä alan asiantuntija- ja neuvontatehtävissä toimivat. Haku koulutuk­seen käynnistyy elokuussa ja koulutus alkaa lokakuussa.

AgriBisnes –liiketoimintaosaamisen koulutuksen toteutuksesta vastaavat Kok­kolan yliopistokeskus Chydenius, Vaa­san yliopiston Levón-instituutti ja Keski-Pohjanmaan Maaseutuopisto. Kouluttajina toimivat Vaasan yliopiston kouluttajat ja muut maatalousalan asiantuntijat.

Koulutuksen rahoittaa Pohjanmaan ELY-keskus, Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013.

Lisätietoja hankkeesta antavat:

Kokkolan yliopistokeskuksessa:
Paula Kivinen
040-514 8751
paula.kivinen@chydenius.fi

Levón-instituutissa:
Maijastiina Jokitalo
044-0244493
maijastiina.jokitalo@uwasa.fi

Maaseutuopistossa:
Pekka Huovinen
044-7250600
pekka.huovinen@kpedu.fi

Antti Kippo
044-725 0642  
antti.kippo@kpedu.fi

Jaa |