Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Yliopistokeskus opiskelun ja työelämän yhdistämisen edelläkävijäksi

tekijä: paivi_vuorio — Viimeisin muutos torstai 24. helmikuuta 2011, 16.15
Tiedote rehtori Aino Sallisen avajaispuheesta 8.9.2010

Aino SallinenRehtori Aino Sallinen avajaispuheessaan:

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius opiskelun ja työelämän saumattoman yhdistämisen edelläkävijäksi

Lukukauden avajaispuheessaan rehtori Aino Sallinen kiitti Keski-Pohjanmaan toimijoiden sitoutumista Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen toimintaan ja haastoi yliopistokeskuksen toimimaan edelläkävijänä opiskelun ja työelämän saumattomassa yhdistämisessä. 

- Yliopistokeskuksella tulee olla kiinteät yhteydet alueensa julkiseen ja yksityiseen sektoriin, jotta paikalliset tarpeet pystytään tunnistamaan ja tuottamaan niihin tutkimus-, koulutus- ja innovaatiopalveluita. Uusi yliopistolaki antaa paljon lisävapauksia yhteistoimintaan. Kutsun mukaan yritykset ja yhteisöt tuottamaan uusia innovaatioita, joita talouskriisistä toipuva yhteiskuntamme kipeästi kaipaa, Sallinen muistutti.

Rehtori Sallisen mukaan keskittyminen aikuiskoulutukseen on Kokkolan yliopistokeskuksen tärkein valtti, joka tuottaa myös tärkeän lisän emoyliopistojen toiminnalle. Aikuiskoulutus on nopeampi tapa vaikuttaa yhteiskuntaan kuin ylioppilaiden kouluttaminen ja siksi perusteltu ratkaisu juuri Keski-Pohjanmaalla, jossa on erityinen tarve nostaa väestön koulutustasoa. Sallinen nostikin yliopistokeskuksen tärkeiksi tehtäviksi alueellisen kehittämisen ja aikuisten työssä käyvien opiskelijoiden tarpeiden huomioimisen.

Rehtori Sallinen vetosi myös Botnia-strategian määrätietoisen toteuttamisen puolesta. Tuore strategia ulottuu yli maakuntarajojen ja kokoaa sirpaleista korkeakoulutusta vaikuttavammaksi kokonaisuudeksi.

-Pidän strategiaa suurena mahdollisuutena alueelle ja toivon, että sen toteuttamisessa onnistutaan ylittämään kaikki kehittämistä hidastavat rajat, rehtori Sallinen tähdensi.

Varainhankinta sitouttaa yliopistoa alueelle


Korkeakoululaitoksen muutospaineiden keskellä Aino Sallinen lupasi Kokkolan yliopistokeskus Chydeniukselle emoyliopiston täyden tuen. 

- Voisimme yrittää kuvitella, mitä Kokkolasta puuttuisi, ellei täällä olisi yliopistokeskusta. Opiskelijoita olisi yli 4500 vähemmän. Varovaisestikin laskien lähes sataan nousevan henkilökunnan ja opiskelijoiden kulutuksesta jäisi alueella puuttumaan kuutisen miljoonaa. Koulutukseen jäisi investoimatta seitsemän miljoonaa vuodessa, ja valtion budjettirahoitusta jäisi tulematta alueelle yli kaksi miljoonaa.

Sallinen muistutti, että Jyväskylän yliopiston osuus budjettirahoituksesta on valtaosa eli 98 prosenttia ja vakuutti, että yliopisto on sitoutunut vahvasti jatkamaan Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen päätoimijana ja koordinaattorina.

- Yliopistokeskus tuottaa merkittävää lisäarvoa ja kaikki täällä yliopistomme vastuulla olevat alueet tukevat uutta strategiamme. Keskuksen toiminta on tuloksellista: luokanopettajakoulutuksessa opintojen läpäisy on Jyväskylän yliopiston korkein. Alue on myös sitoutunut sekä henkisesti että aineellisesti toimintaan, Sallinen perusteli ja korosti näiden reunaehtojen olevan välttämättömiä myös toiminnan tulokselliselle jatkumiselle.

- Yliopistokeskuksen menestyminen riippuu myös emoyliopistojen ja alueen välisestä yhteistyöstä. Sen voi sanoa Kokkolassa olevan esimerkillistä. Olen iloinen, että Keski-Pohjanmaalla on oivallettu historiallinen mahdollisuus turvata yliopistokeskuksen tulevaisuutta ja lähdetty mukaan professuurien rahoittamisen lisäksi yliopistojen pääomittamiseen. Mikä olisi varmempi tapa osoittaa vastavuoroisesti yliopistolle alueen sitoutumista kuin lahjoitus peruspääomaan, rehtori tähdensi.

Jaa |